Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Socialpædagogerne: Analyse af det sociale ankesystem er symbolpolitik

Antallet af sager er steget, afgørelserne baseres på skøn, systemet er dyrt og derfor mener KL det bør stækkes. Men det holder ikke, mener Socialpædagogerne
16. JUN 2011 6.45

KL og Finansministeriets analyse af det sociale ankesystem har været ventet, fordi KL og regeringen har brugt den til under økonomiaftalen at foreslå en alvorlig svækkelse af ankesystemet.

- Det holder ikke. Analysen leverer ganske enkelt ikke data, der kan forsvare en ændring af retsprincipperne i Serviceloven, sådan som KL lægger op til. Det her er symbolpolitik og handler om, hvorvidt KL og regeringen vil ændre på principperne i vores stærke sociallov, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen.

Ingen ny viden
KL, Socialministeriet, Indenrigsministeriet og Finansministeriet har sammen gennemført en analyse af det sociale ankesystem. Analysen viser, at antallet af klagesager i de sociale nævn og ved Ankestyrelsen er steget. Og KL mener, at ankesystemet er udgiftsdrivende og derfor bør stækkes. KL's formand Jan Trøjborg kritiserer fx, at ankesystemet ikke holder sig til at fortolke loven men i stedet baserer deres afgørelser på socialfaglige skøn.

- Analysen giver ingen ny viden. Vi står med et hold politikere i KL og en regering, som længe har italesat behovet for at justere klagemulighederne for landets udsatte borgere - ud fra en overbevisning om, at klagesagerne er udgiftsdrivende. Til det kan vi bare sige, at klager jo handler om mennesker, der med nogen sandsynlighed ikke har fået den kompenserende behandling, de har krav på ifølge Serviceloven. Krumtappen i Serviceloven er jo netop, at der skal gennemføres en konkret individuel vurdering for hver enkelt borger. Derfor er jeg også glad for, at ministeren indtil nu har skåret igennem og præciseret, at kommunerne skal lade deres sagsbehandling bero på en individuel vurdering, som Serviceloven foreskriver, siger Benny Andersen.

KL svigter de svageste
Socialpædagogerne forudser, at analysen vil blive brugt til at gøre op med kompensationsprincippet i Serviceloven. Og det bekymrer Benny Andersen:

- Hvis man sætter udsatte borgeres retssikkerhed på udsalg på den her måde, så borer KL for alvor et hul under vandlinjen på hele vores fundamentale måde at se på og behandle vores allersvageste borgere. Det svarer jo til, at vi beslutter, at når vi er syge, så behøver behandlingen ikke længere bero på et lægeligt skøn. Det ville vi vel aldrig acceptere. Så jeg har lyst til at spørge KL og regeringen om, hvordan vi sikrer, at udsatte borgere får gode muligheder for at deltage i og biddrage til samfundet? Noget tyder på, at KL vil forlade det solidariske princip i forhold til de svageste i vores samfund, som er det centrale princip på det sociale område.

Foto: http://www.flickr.com/photos/blmurch/2192449479/sizes/z/in/photostream/