Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Skoler må ikke nægte at erstatte en mistet bog

Dog vil ansvaret for at erstatte bogen ofte kunne gives til forældrene, viser en sag fra Ombudsmanden
23. JAN 2012 6.25

I sagen var der tale om en dreng, som havde mistet en skolebog. Drengens far klagede til ombudsmanden over at skolen dels havde krævet at drengen eller hans forældre betalte for bogen, dels havde nægtet at udlevere nye skolebøger til drengen på grund af den forsvundne bog.

I sagen kom det nemlig frem, at drengens skole havde en praksis om først at udlevere skolebøger i det nye skoleår, når skolebøger fra det gamle skoleår enten var afleveret, eller der var betalt for bøgerne, eller en dialog mellem skole og hjem var påbegyndt.

Den praksis er imidlertid ikke i orden.

- Skolerne må ikke forsøge at løse problemet med forsvundne skolebøger ved at nægte at udlevere nye skolebøger til de elever der har smidt de gamle væk. Det er i strid med folkeskoleloven, som klart siger, at skolerne skal stille de nødvendige undervisningsmidler gratis til rådighed for eleverne, siger Hans Gammeltoft-Hansen.

Eleven har typisk ansvar
Ombudsmanden tog ikke stilling til om sønnen var erstatningsansvarlig i den konkrete sag. Det krævede nemlig en bevisbedømmelse som ombudsmanden normalt ikke laver. Ombudsmanden gennemgik i stedet den del af erstatningsretten, som har betydning for spørgsmålet.

- Erstatningsretten er et kompliceret retsområde, og det er ikke muligt at sige præcist, hvornår en skoleelev har et erstatningsansvar. Man må dog gå ud fra, at skoleelever i almindelighed ved, at bøger skal leveres tilbage efter brug. Derfor må eleven efter min opfattelse komme med en overbevisende forklaring på, at bogen er gået tabt på hændelig vis, hvis eleven skal kunne fritages for ansvar, siger Hans Gammeltoft-Hansen.

At skolen i de fleste tilfælde kan sende kravet til elevens forældre, følger af en lov fra 2009 der handler om at forældre under visse betingelser hæfter for deres børns erstatningsansvar.

Foto: http://www.flickr.com/photos/denverjeffrey/5171399577/sizes/z/in/photostream/

lcl