DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Skoleprojekt øger tusindvis af elevers idrætsviden og -lyst
Et nyt studie fra Syddansk Universitet, SDU, viser, at sundhedsviden indenfor kost, motion, hygiejne og trivsel kan øges efter et forløb med fodboldøvelser som en del af undervisningen.
Foto: SDU

Skoleprojekt øger tusindvis af elevers idrætsviden og -lyst

25.000 skoleelever har deltaget i et sundhedsprojekt, som nu viser, at lysten og kendskabet til at dyrke sport bliver væsentligt større.

Siden 2016 har 86 kommuner deltaget i projektet "11 for health", hvor omkring 25.000 skolelever i 4.-6. klasse har gennemført 11-ugers motions- og undervisningsforløb. Det er et samarbejde mellem SDU og DBU og viser nu, at eleverne bliver sundere af at deltage. 

Flere end 3.000 elever i 5. klasse har svaret på spørgeskema, at de har fået mere viden om sundhed. Og det var et af projektets hovedformål, fortæller postdoc. Malte Nejst Larsen, som er førsteforfatter til artiklen om projektet, der er udgivet i British Journal of Sports Medicine.

- De deltagende børn øger deres viden om sundhed indenfor områderne kost, motion, hygiejne og trivsel i højere grad end kontrolgruppen, som fulgte den oprindeligt planlagte undervisning i de 11 uger mellem spørgeskemaerne. Der var en forskel mellem grupperne på mere end syv procentpoint for både drenge og piger, og mere end ti procentpoint i forskel indenfor flere væsentlige sundhedsområder, siger han.

Det er ifølge ham sjældent at se så tydelige resultater i en undersøgelse af den størrelse gennemført i "den virkelige verden". 

Piger også vilde med fodbold

Projektet er gennemført delvist under coronakrisen, og selvom ideen er udviklet inden, er der gode erfaringer at hente. Fx kan børnenes viden om hygiejne tages med videre. Der er også gode reultater hos de børn, som ikke ellers har den store viden om eller erfaring med sport. 

Resultaterne viser blandt andet, at børnene får større viden om fodbold, og det gælder også hos pigerne. Det glæder Bent Clausen, næstformand i DBU:

-Det er jo dét, som fodbolden virkelig kan - inkludere alle, uanset baggrund. Og med skoleforløbet er det helt oplagt og en vigtig håndsrækning til foreningerne at få nye spillere ud og blive en del af de værdifulde fællesskaber i fodboldklubberne.

  • I studiet har forskere fra SDU undersøgt 3.117 deltagere i projektet 11 for Health i Danmark.
  • I undersøgelsen deltog drenge og piger i 5. klasse.
    Deltagerne udfyldte et spørgeskema ved studiets begyndelse og igen efter 11 uger.
  • Resultaterne viser, at
  • "11 for Health i Danmark" forbedrer sundhedsviden for 10-13-årige danske børn med op til ca. 10 procentpoint.
  • Læringen ved "11 for Health i Danmark" er lige effektiv for piger og drenge, og piger opnår de bedste effekter på trivsel.
  • Piger og drenge vurderer programmet lige højt.
  • "11 for Health i Danmark"- programmet kan spille en vigtig rolle for forebyggelse af sygdomme.

Projektet er støttet økonomisk af Nordea-fonden.

Kilde: SDU

ibs