Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Skarpere DBC med forenklet ejerkreds

Dansk BiblioteksCenter køber Københavns Kommune og Gyldendal ud af ejerkredsen, så kun Staten og KL er tilbage
29. AUG 2011 13.39

For 16,3 mio. kr. køber DBC sig nu til en halvering af ejerkredsen, så Gyldendal og Københavns Kommune glider ud af ejerkredsen. Tilbage er de to hovedaktionærer Staten (Kulturministeriet) og Kommunernes Landsforening med henholdsvis 61,5 pct. og 38,5 pct. af aktiekapitalen. Købet er sket alene ved en reduktion af egenkapitalen. Det er den første ændring af ejerkredsen siden oprettelsen af DBC i 1991.

Forenklingen af ejerkredsen har til formål at styrke DBC's indsats med at skabe digitale løsninger til bibliotekssektoren.

- I det hele taget skal den nye ejerstruktur styrke vores muligheder for en fokuseret indsats i forhold til bibliotekskunderne bl.a. med at omlægge de traditionelle produkter til fremtidens informations- og infrastrukturservices, udviklet i en serviceorienteret arkitektur og open source, siger DBC's direktør Mogens Brabrand Jensen.

DBC's formand, Jørn Lehmann Petersen oplyser, at bestyrelsen de sidste år har brugt mange ressourcer på at diskutere ejerforhold og fastlægge den fremtidige strategi.

- Nu er vi afklaret og kan koncentrere os om at udvikle produkter til den digitale verden. Vi har været glade for den ret unikke sammensætning af ejerkredsen, som har givet mange spændende input til virksomheden, men fremadrettet vil den nye sammensætning helt klart gøre DBC skarpere, så vi også fremover kan levere den bedste og nyeste service til alle borgere, siger formanden som repræsenterer KL i bestyrelsen.

DBC's organisation fortsætter uforandret og den nye ejerstruktur medfører heller ingen ændringer i sammensætningen af medarbejderstaben. På sigt forventer ledelsen en styrkelse af arbejdet med 'Danmarks Digitale Bibliotek'.

- Vi har været glade for de 20 år, vi har været med i ejerkredsen, siger direktør Stig Andersen, Gyldendal.

- DBC er en spændende og innovativ virksomhed. Det har givet os nyttig indsigt at sidde i ejerkredsen. Men vi respekterer og har forståelse for, at hovedaktionærerne nu har besluttet, at DBC fremover skal være en ren offentlig virksomhed, tilføjer han.

mou