Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Satsmidler til Bogstart for småbørn og Lektier Online

Satspuljeaftalen sikrer midler til et sprogstimulerende projekt for småbørnsfamilier og digital lektiehjælp til unge i udsatte boligområde

To konkrete projekter , der sætter fokus på børn og unge med læse- og skoleproblemer er blevet sikret fortsat eksistens ved forhandlingerne om SATS-puljen. Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Kulturminister Uffe Elbæk (R) siger om aftalen:

- Bogstart og Lektier Online er to originale eksempler på, hvordan biblioteket rækker ud mod befolkningen og tilbyder helt nye oplevelser og måder at lære på. Styrkelse af små børns sprog og stimuleringen af unges lyst til at lære er vigtige samfundsopgaver, og biblioteket viser sig her fra en offensiv og opsøgende vinkel. Det betyder rigtig meget for regeringen, at vi kan fortsætte denne indsats og give endnu flere småbørnsfamilier og skoleelever mulighed for at bruge tilbuddene.

Siden 2009 har børnebibliotekarer i 15 kommuner besøgt småbørnsfamilier i udsatte boligområder og givet boggaver. Formålet har været at stimulere børns tidligere sprogtilegnelse og give dem et oplevelsesrigt møde med børnelitteraturen. Med den nye satspuljebevilling får Bogstart mulighed for at fortsætte de næste fire år.

Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet har forsket i Bogstarts betydning for hjemmelæringsmiljøet. En interviewundersøgelse viser, at Bogstart er med til at ændre læsevanerne hos 58 procent af familierne.

Lektier Online
Projektet startede i 2009, og interessen er stærkt stigende. Hjemmesiden lektier-online.dk får lige nu 200 nye elevprofiler om ugen.

En af de store fordele ved, at lektiehjælpen foregår digitalt, er, at eleverne kan få hjælp hjemmefra, samtidig med at lektiehjælper og elev mødes anonymt og fordomsfrit. Målgruppen er skoleelever fra 6.-10. klasse.

Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.