Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sats på vindkraft gik i stå

Det går for langsomt med vindkraftudbygningen
7. SEP 2011 9.40

Den aktuelle udbygningstakt er ikke tilstrækkelig til at sikre målene i den nuværende regeringsplan.

- Tallene for den aktuelle vindmølleudbygning i Danmark er ikke
imponerende. Det konkluderer Danmarks Vindmølleforening i nyt basisnotat, der er baseret på tal fra Energistyrelsen.

I de syv første måneder af 2011 er der kun opstillet beskedne 12 nye store vindmøller. Efter et langt dødvande fra 2004 til 2007 kom der så småt gang i opstillingen af vindmøller på land i 2008-10, men i 2011 synes udbygningen igen at være stagneret.

Alene for at opretholde den nuværende produktionskapacitet er det
nødvendigt at rejse nye vindmøller i takt med at de gamle møller udtjenes.
Ifølge den nuværende regeringsplan 'Energistrategi 2050' er det meningen - udover vedligeholdelsen af den nuværende kapacitet - at der frem til år 2020 skal udbygges med yderligere 500 MW på land.

- Dette kræver en gennemsnitlig udbygningstakt pr. år på minimum 180 MW. De politiske planer og ideer skal snarest omsættes til konkret handling. Der er brug for stabile rammer for planlægning og afregning. Tallene viser, at den grønne omstilling af energiforsyningen ikke kommer af sig selv, siger Asbjørn Bjerre, direktør i Danmarks Vindmølleforening.

cgt