Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vedvarende energi tager en større del af markedet

Forbruget af vedvarende energi steg i 2010 med næsten 20 PJ svarende til 14,0 pct.
17. MAR 2011 13.59

De største bidrag til stigningen kom fra biomasse og vindkraft med henholdsvis 14,8 PJ og 3,9 PJ. Vedvarende energis andel af det korrigerede bruttoenergiforbrug voksede dermed fra 17,5 pct. i 2009 til 19,3 pct. i 2010.

Det fremgår af Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2010. Forbruget af naturgas steg 11,9 pct., mens forbruget af olie var uændret og forbruget af kul faldt 4,0 pct. Danmarks faktiske energiforbrug steg i 2010 med 3,4 pct. til 836 PJ. Udviklingen i energiforbruget skal ses på baggrund af, at vejret i 2010 var markant koldere end året før, og at den økonomiske aktivitet målt ved bruttonationalproduktet (BNP) voksede 2,1 pct. fra 2009 til 2010.

Korrigeret for klimaudsving og udenrigshandel med elektricitet var bruttoenergiforbruget i 2010 809 PJ. Det er 0,6 pct. mindre end året før og 1,3 pct. mindre end i 1990.

Den faktiske udledning af CO2 fra energiforbrug steg i 2010 med 0,4 pct. Korrigeret for udenrigshandel med el og klimaudsving faldt CO2-udledningen i 2010 4,6 pct. Siden 1990 er den korrigerede CO2-udledning fra energiforbrug faldet 22,9 pct.