Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Sagsbehandlingstiden er stadig for lang

Københavns socialforvaltning vil nedbringe sagsbehandlingstiden. Men den bliver stadig ikke overholdt

KØBENHAVN: Socialforvaltningen kan stadig ikke overholde sagsbehandlingsfristen - særligt inden for ét bestemt område:

- Det har vist sig at tage længere tid at behandle ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter vedr. børn med handicap, end oprindelig antaget. Det har vi rådet bod på ved at tilføre flere ressourcer til opgaven, og som det ser ud lige nu, vil vi midt i 2012, være i stand til at overholde den fastsatte frist på otte uger i 80 procent af sagerne. Og det glæder vi os alle til, siger Eva Stokbro, vicekontorchef i Socialforvaltningen.

Socialforvaltningen modtager hver måned ca. 180 ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter vedr. børn med handicap. Disse ansøgninger skal fortsat behandles, imens forvaltningen arbejder på at afvikle en bunke på omkring 600 ansøgninger, som er opstået i en periode, hvor der er kommet flere ansøgninger ind, end forvaltningen har fået ekspederet.

- Det kan synes som en meget stor og uoverkommelig opgave, men vi har gode erfaringer med at afvikle en tilsvarende bunke af ansøgninger om enkeltydelser (Aktivlovens §§81 til 85). Her er det lykkedes at nedbringe en bunke på 1.600 ansøgninger til i dag 294 ansøgninger, siger Eva Stokbro.

tsp