Sådan forestiller regeringen sig 37 timers arbejdspligt
Mattias Tesfaye (S) og Peter Hummelgaard (S) uddybede gårsdagens udspil om blandt andet 37 timers kravet.
Foto: Martin Sylvest, Ritzau Scanpix

Sådan forestiller regeringen sig 37 timers arbejdspligt

Særligt indvandrerkvinder er mål for ny indsats, som kan blive en blanding af nyttejob, virksomhedspraktik og danskundervisning. Målgruppen skal udvides over tre år.

Det er særligt kvinder med indvandrerbaggrund, som regeringens nye forslag om 37 timers arbejdspligt er rettet imod. 

Det understregede udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) onsdag middag på endnu et pressemøde om reformudspillet "Danmark kan mere I".

- For mange, der kommer hertil, starter tilværelsen i et sikkerhedsnet, og de vikler sig ikke ud af det. De er på kontanthjælp år efter år. Og det gælder særligt kvinderne, sagde han.

I et faktaark konstaterer Beskæftigelsesministeriet, at seks ud af ti ikke er i arbejde blandt kvindelige indvandrere og efterkommere fra Mellemøsten, Nordafrika, Afghanistan, Pakistan og Tyrkiet. Hver fjerde kvinde, der har været på kontanthjælp i mere end ti år, har en ikke-vestlig baggrund, selvom de kun udgør fem pct. af befolkningen.

Ny slags nytteindsats

De 37 timer skal især bruges på nytteindsats, men der kan også indgå nogle timers virksomhedspraktik og danskundervisning. 

Nytteindsats kan fx være renholdelse af strande og skove, naturpleje, renovering og småreparationer af fx bænke og vask og vedligeholdelde af daginstitutioners legetøj. Der skal være tale om opgaver, som ellers ikke ville blive løst. 

For at skaffe nyttejobs nok vil regeringen give adgang til en ny slags nytteindsats, som minder mest muligt om at gå på arbejde, men hvor man ikke er tilknyttet en kommunal arbejdsplads. Hvordan det skal skrues sammen, vil KL og arbejdsmarkedets parter blive inddraget i, lover regeringen i udspillet.

- Vi kommer til at tilrette dette med inddragelse af kommunerne. Det vigtigste for os er ikke, hvad man laver, men at man har noget at lave, at man møder op, uddybede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) på dagens pressemøde.

Målgruppe udvides

Regeringens plan er, at kravet om 37 timers arbejdspligt i første omgang skal gælde modtagere af SHO-ydelse (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse). Gruppen tæller ifølge ministeriet omkring 10.000 personer.

Efter et år vil man udvide målgruppen med cirka 5.000 langvarige kontanthjælpsmodtagere, som ikke har bestået minimum Dansk 2 eller gennemført 6. klasse. Efter endnu et år skal også tilsvarende kortvarige kontanthjælpsmodtagere, yderligere cirka 5.000 personer, omfattes. Derefter foreslår regeringen at evaluere, før man ser på endnu en udvidelse af målgruppen.

En tidrøver

Det nye krav risikerer at blive en tidsrøver, så socialrådgiverne kommer til at bruge deres tid på nyttejob i stedet for at få ledige i arbejde, advarer Dansk Socialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup.

- Administrationen vil betyde, at hvis folk ikke kan honorere 37 timer, skal vi til at modregne deres ydelser, hvilket er et stort administrativt arbejde. Det vil tage tid fra den enkelte socialrådgivers arbejde. Tid, der kunne være brugt meget bedre til at give folk hjælp til at kvalificere sig til at komme ind på arbejdsmarkedet, siger han til Ritzau.

- Hvorfor ikke lave forløb, der opkvalificerer kvinder med indvandrerbaggrund til være sosuassistenter eller sosuhjælpere, spørger Mads Bilstrup.

Også KL-formand Jacob Bundsgaard har erklæret sig "nysgerrig" efter at vide, hvordan regeringen vil sikre, at nytteindsatsen ikke stjæler tid fra opgaven med at skaffe andre ledige i job. Ikke mindst fordi det er meningen, at indsatsen skal finansieres ved besparelser på jobcentrene.

- Vi kan ikke løse den her opgave ved at fodre hunden med dens egen hale, erklærede han.