Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Så skal vandpriserne sænkes

Lavere prislofter skal gøre en række vand- og spildevandsselskaber mere effektive
17. OKT 2011 12.52

De mindst effektive af de største danske vandselskaber får næste år sænket deres prislofter med sammenlagt 334 mio. kr. Det viser en opgørelse fra Forsyningssekretariatet. Reduktionen af prislofterne skal anspore vandselskaberne til at fokusere på omkostninger og blive mere effektive.

De mindst effektive selskaber får næste år et nedslag i de priser, de må opkræve for vand og spildevand. Spildevandsselskaberne får effektiviseringskrav i deres prislofter for i alt 202 mio. kr. Drikkevandselskaberne med 132 mio. kr.

Prislofter er fastsat individuelt for hvert enkelt selskab. De effektiviseringskrav, der indgår i prislofterne, er bestemt ved at sammenligne selskabernes omkostningsniveau.

Prislofter sætter en ramme for vandselskabernes indtægter og dermed hvor meget selskaberne må opkræve for vand og spildevand. Loft over priserne sikrer blandt andet, at vandselskaberne bliver mere effektive til gavn for forbrugere og virksomheder. Lofterne er nødvendige, fordi der ikke er nogen konkurrence inden for vand og spildevand, som ellers kunne sikre effektivitet og lavere priser i sektoren.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

- Vandselskaber skal ligesom alle andre virksomheder i samfundet hele tiden blive bedre og billigere. Men det sker ikke af sig selv, når der ikke er konkurrence. Derfor fastsætter vi nogle lofter, som betyder, at selskaberne må blive mere effektive.

- Loft over priserne er til gavn for virksomheder og forbrugere. Det sikrer, at virksomheder og forbrugere ikke betaler for meget for deres vand og afledning af spildevand.

ka