Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Så skal du op - et statsligt ansvar?

KRONIK Big Mother vækker dine unger - og opdrager dig. Men vækker hun sig selv? Og tager ansvar for skolen?

Af Helle Rosdahl Lund

Folkeskolelever kommer for sent - ergo skal MODER STAT vække dem. Jamen, hvorfor mon eleverne kommer for sent? Er det fordi, at forældrene ikke kan vække dem eller fordi, at folkeskolen ikke leverer varen - eller ikke får de økonomiske og kompetencemæssige rammer, der skal til, for at lærerne ikke blive syge af stress, eller til at skolerne ikke er så udslidte, at de unge ikke vil på toilettet eller får dårlig ryg af at side på stole, der ikke er tidssvarende?

Hvad kommer først, for at vi får engageret unge mennesker i skolen, friske motiverede lærer og gode rammer om en folkeskole, der skal danne grundlaget for Danmarks kommende guld - livsglade mennesker med gode kompetencer, der gør os konkurrencedygtige. Det hele hænger sammen.

'Så skal du op'
Moder Stat i billede af Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) vækker de unge, skolen kalder, af sted med dig. Man kan ligesom hører parallellen til 'Op lille Hans, Op i skole, nej jeg vil hellere slå på tromme'. Det er måske spændende at slå på tromme, Hans lærer at spille, han får energi og glæde og udvikler sig. Det skal han også, når han er i skole - lærer, have glæde ved indlæring og samvær med de andre, udvikle sig. Blive klar til at gøre Danmark til et konkurrencedygtigt land. Det er en stor opgave. Det kræver gode kræfter, gode rammer og en egen indsats.

Men hvad møder Hans? Næsten 1/3 del af folkeskolelærerne har stress, der er en høj fraværsprocent mange steder, vikarer er ikke altid uddannet til jobbet, mange steder sker undervisningen ud fra bøger, der er forældet. Vi ved også en masse om, hvordan man kan differentiere undervisning, børns læringsstile, vi har mange moderne redskaber, vi kan få på folkeskolerne - hvis der ellers var råd.

Så Børne- og undervisningsminister Christine Antorini skal sætte fokus på sit område: Nemlig at få skabt et nutidssvarende undervisningsmiljø og et arbejdsmiljø for børnene, der ikke giver dårligt indeklima, der ikke giver rygskader, der har toiletter, børnene/ de unge har lyst til at besøge.

Another Brick...
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini skal også sætte fokus på lærernes arbejdsmiljø og mulighed for videreuddannelse. Det er ikke godt nok, når man kan læse - og se statistikker på at næsten 1/3 af lærerne er stressede. Der er mange gode lærerkræfter - giv dem de rette arbejdsrammer og muligheder for kompetenceudvikling.

Børn og unge kan lige som os voksne godt lide at komme til et job eller en skole, hvor der er engagement, udvikling, og et godt socialt klima, hvor man bliver anerkendt for sin indsats (ikke blot ved den årlige MUS samtale - og her karakterblad) men i det daglige.

Til gengæld skal Moder Stat i billede af Børne- og undervisningsminister Christine Antorini holde sig fra at blande sig i privatlivet. Det skal hun af minimum to grunde. For det første, fordi det er en opgave for forældre og de unge. Det handler om, at forældre og de unge får talt sammen, og begge to tager ansvar - ikke blot for at møde i skolen, men i det hele taget tager sit forældreansvar og lærer de unge at tage et ansvar for sig selv.

For det andet skal vi ikke have en 'moderstat', der omklamrer os i sådant et omfang, at vi bliver marionetdukker, som senere skal bryde den psykiske mur ned for igen at lære at tage ansvar. 'Another Brick in the Wall' som Pink Floyd i The Wall.


Leder Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv, Helle Rosdahl Lund,