Roskilde var lige en tand for restriktiv med låne-praksis

Ombudsmanden har nu slået fast, at en kommune skal anlægge et skøn og ikke bare generelt sige nej til at rykke sig i sager om pensionisters lån til ejendomsskat.

ROSKILDE: Pensionister har mulighed for at udsætte betalingen af ejendomsskat, til deres hus skal sælges eller lånene omlægges i banken.

På den måde bliver der i ejendommen gradvist oparbejdet et lån til kommunen af en vis størrelse. Det lån kan pensionisten ved en omlægning ansøge om at få rykket længere ned i rækkefølgen af gældsposter.

I Roskilde har kommunen siden 2009 haft en fast praksis med at sige nej til på den måde at udsætte indfrielsen af lånet, men den går ikke længere.

Ombudsmanden har netop udtalt, at kommunen ikke generelt kan vedtage aldrig at ville rykke sig på det punkt, fremgår det af sagsfremstillingen. Der skal ske et individuelt skøn hver gang.

Skattestyrelsen sagde ja

I 2009 besluttede byrådet kun at rykke sig, når lovgivningen kræver det ved en omlægning. Det skete i en tid med faldende huspriser, hvor der var en del "underskudshandler", hvor der ved salg af et dødsbo ikke kom penge nok ind ved salget til at dække det kommunale lån - og måtte afskrives som tab.

I 2019 protesterede en borger imod kommunens restriktive praksis, som åbenbart ikke kunne fraviges, og det endte med en klage til Ombudsmanden.

Undervejs udtalte Skattestyrelsen, at den var mest tilbøjelig til at mene, at en kommune faktisk godt kan gøre, som Roskilde har gjort. Men Ombudsmanden slår altså fast, at den ikke går, og Roskilde rykker dermed ind på linjen. I den konkrete sag havde Ombudsmanden ikke noget at indvende.