Roskilde pauser reduktioner, flirter med selvbudgettering

Ny model skal findes til at sikre fortsat effektivisering.
1. SEP 2021 10.03

TEMA: Budget 2022

ROSKILDE: 27 af 31 mandater står bag Roskilde Byråds budgetaftale for 2022, som i budgetåret tager en pause fra dels en ellers løbende budgetreduktion på 25 mio. kr. pr. år til effektiviseringer, dels fra en ligeledes løbende nedbringelse af kommunens gæld.

Uden større udsving og med skyldigt hensyn til udviklingen i demografien overholdes dermed kommunens økonomiske principper om et budget i balance og en likviditet på ca. 300 mio. kr. Inden sommerferien næste år skal der findes en ny model for at sikre fortsat effektivisering, fremgår det af aftaleteksten.

Budgettet bygger på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, men åbner for at vælge selvbudgettering, som det ifølge foreløbige beregninger "muligvis vil være en fordel for kommunen at vælge", hedder det i aftaleteksten. Endelige beregninger skal foreligge til andenbehandingen, hvor der så vil blive valgt.

Hvis det ender med selvbudgettering, skal de ekstra penge fordeles til vefærdsområderne, er det aftalt. Aftalepartierne har desuden forpligtet sig til, at centrale midler til minimumsnormeringer vil blive fordelt til de enkelte daginstitutioner.

Bag budgettet står Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, Enhedslisten, SF og De Radikale, mens DF og LA står udenfor. Budgettet første- og andenbehandles i Roskilde Byråd henholdsvis 15. september og 13. oktober.

 

Se budgetaftalen.