dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Ringsted sænker skatten lidt mere end en gratis omgang

Enstemmig budgetaftale med plads til både skattelempelse og udvikling af serviceområder.

RINGSTED: Kommuneskatten får et tryk nedad på statens regning og så et lille klem mere for egen regning i budgetaftale for 2021, som alle partier står samlet bag.

Ringsted er blandt de kommuner, der med fuld kompensation fra staten kan barbere kommuneskatteprocenten ned til 26,3 procent. Det er de første 0,4 procentpoint, men i stedet for 26,3 pct. sætter aftalepartierne kommuneskatteprocenten ned med yderligere 0,2 procentpoint, så den lander på 26,1 pct.

Det hele er en følge af udligningsreformen, hvor overgansgordningerne også for skattesænkning til mindre en 26,3 pct. kompenseres favorabelt, omend ikke fuldt ud. Forudsætningen for at udnytte det er et økonomisk råderum, der giver plads til både at lempe på skatten og udvikle serviceområderne.

Sidstnævnte kommer blandt andet til udtryk ved, at man i løbet af 2022 skal op på 60 pct. uddannet personale i daginstitutioner, og ved at fire midlertidige socialrådgiverstillinger gøres permanente. Desuden eftergives en oparbejdet gæld i børne- og familierådgivningen.

Partierne bag budgetaftalen er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Konservative, Enhedslisten, SF, De Radikale, Ringstedlisten og Kristendemokraterne. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt på byrådsmøde i morgen.
 

Se budgetaftalen.