Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Ringkøbing-Skjern sælger sin elforsyning

Ringkøbing-Skjern Forsyning har solgt Ringkøbing-Skjern Elnet, til RAH, der dermed forøger sit forretningsomfang med 25 pct.
21. MAJ 2012 13.00

RINGKØBING-SKJERN: Da Ringkøbing-Skjern Kommune er eneaktionær i Ringkøbing-Skjern Forsyning, vil det reelt sige, at byrådet har vedtaget at godkende det forhandlingsresultat, som er kommet ud af den gennemførte salgsproces - en salgsproces, som udspringer af et ønske fra Ringkøbing-Skjern Kommune om at få undersøgt muligheder for et salg af elforsyningen bl.a. med henblik på at få frigjort den kapital, der ligger i selskabet.

Sådan lyder det på RAH's hjemmeside, hvor omfanget af kapitalen dog ikke umiddelbart fremgår. dknyt vil forsøge at få størrelsen oplyst.
Det hedder videre:
Salget kommer på baggrund af en åben salgsproces, som Ringkøbing-Skjern Forsyning har afholdt, og hvor RAH samlet set har tilbudt den mest attraktive aftale.

Overdragelsen forventes at ske pr. 1. juli 2012 efter Energistyrelsens godkendelse, mens den økonomiske overtagelse vil ske med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2012.

Ringkøbing-Skjern Elnet distribuerer el og vedligeholder elnettet i Ringkøbing by samt Skjern by og omegn. Virksomheden har ca. 7.500 kunder.

RAH er et lokalt forankret elforsyningsselskab i Ringkøbing-Skjern Kommune og har i dag ca. 27.000 kunder. Med overtagelsen af Ringkøbing-Skjern Elnet forøger RAH sit forretningsomfang med ca. 25 pct.

Til fordel for RAH
Borgmester Iver Enevoldsen (V) er tilfreds med handlen.

- Salgsprocessen viste en stor køberinteresse for elforsyningen. Jeg er godt tilfreds med det opnåede resultat og handlen giver os nu en kapital, vi kan bruge til andre formål. Samtidig er jeg tilfreds med, at handlen er faldet ud til fordel for RAH, som dermed styrker sit forretningsgrundlag og sikrer, at arbejdspladserne bliver i kommunen, siger han.

Overtagelsen forventes samtidig at styrke samarbejdet mellem Ringkøbing-Skjern Forsyning og RAH på en række andre områder. Med overtagelsen af Ringkøbing-Skjern Elnet erhverver RAH også yderligere ejerandele i elhandelsselskabet Scanenergi og i eltransmissionsselskabet Vestjyske Net 60 kV.

RAH - Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning - er et andelsselskab. Det nuværende selskab blev stiftet den 9. marts 1939.

Vi leverer strøm til flere end 25.000 vestjyske husstande og virksomheder Fra Nymindegab i syd til Thorsminde i nord - fra Videbæk i øst til Hvide Sande i vest. Forsyningsområdet dækker et areal på 1450 km2.

ka