Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

RenoSam: - Producenterne skal selv betale for elskrot

- Ikke længere holdbart, at kommuner og affaldsselskaber, og dermed borgerne, skal finansiere de 40 - 60 mio. kr. det koster at indsamle elskrot, siger formand Mads Jakobsen

Folketinget skal den 10. maj førstebehandle et beslutningsforslag, der indebærer, at producenterne skal betale for al håndtering af elskrot. RenoSam støtter tankerne bag forslaget, da det er i fin overensstemmelse med principperne om producentansvar og forureneren betaler.

Ifølge det såkaldte 'elskrotdirektiv' har affald af elektriske og elektroniske produkter siden 2006 været omfattet af et producentansvar.

- Når der er producentansvar på elskrot, bør udgifterne ved at indsamle og behandle elskrot indgå som en del af de samlede produktionsomkostninger, siger Mads Jakobsen, formand for RenoSam.

- Det er ikke længere holdbart, at kommuner og affaldsselskaber, og dermed borgerne, skal finansiere de 40 - 60 mio. kr. det koster at indsamle elskrot. Vi bakker derfor op om det fremsatte beslutningsforslag.

Ikke parallelsystem
- Hensigten med producentansvaret er blandt andet, at det skal motivere producenterne til at lave miljøvenlige produkter. Den bedste motivation opnås, hvis producenterne pålægges alle omkostninger i forbindelse med indsamlingen og behandlingen af elskrot.

Beslutningsforslaget lægger op til, at kommunerne fortsat har det praktiske, men ikke det økonomiske, ansvar for indsamlingen af elskrot.

Jacob H. Simonsen, direktør for RenoSam:

- Beslutningsforslaget afspejler den sunde fornuft, at borgerne fortsat kan bruge de kommunale indsamlingsordninger til at aflevere deres elskrot. Det er bøvlet og usmart at lave et parallelsystem, der betyder at borgerne skal aflevere deres elskrot et sted, og det øvrige affald et andet sted i kommunen.

Producenter betaler i andre lande
I en række andre europæiske lande pålægges producenterne at betale for indsamlingen af elskrot, også i de tilfælde, hvor indsamlingen varetages af de lokale myndigheder.

- Det er naturligvis afgørende, at parterne, herunder kommuner og producenter, finder frem til en betalingsmodel, der sikrer enighed om, hvilke opgaver der skal løses og hvad indsamlingen af elskrot skal koste, siger Jacob H. Simonsen.

Vedtages beslutningsforslaget, pålægges regeringen at udforme en ny national ansvarsfordeling for håndteringen af elskrot, der er i overensstemmelse med producentansvaret og forureneren betaler-princippet.

- Det er vores håb, at der er bred opbakning til beslutningsforslaget i Folketinget, så der kan laves en lovgivning, der sikrer at det er producenterne, og ikke borgerne, der betaler for indsamlingen af elskrot, slutter Mads Jakobsen.

RenoSam er foreningen af kommunale og fælleskommunale affaldsselskaber. ReoSams 43 medlemmer står for håndteringen af affald overfor ca. 3.6 mio. borgere i 72 kommuner.