Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Regionernes sociale indsats falder fortsat

Danske Regioner har netop offentliggjort den årlige nøgletalsrapport over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet
22. FEB 2012 13.58

De nye tal viser, at antallet af pladser på regionernes institutioner på social- og specialundervisningsområdet samt driftsomkostningerne til området er faldet fra 2011 til 2012.

På voksenområdet har aktiviteterne været nedadgående siden 2007, mens der for første gang siden 2007 er sket et fald i aktiviteterne på børne- og ungdomsområdet. Antallet af pladser er nu nede på et niveau under udgangspunktet i 2007.

Faldet ses blandt andet på tilbud til børn, unge og voksne med fysiske handicap og voksne med senhjerneskade og sindslidelser. Derudover er der sket et fald i antallet af pladser til specialundervisning og dag- og klubtilbud til børn og unge.

Endelig har regionerne i 2012 afhændet de sidste døgntilbud til misbrugsbehandling, og aktiviteten på ambulante behandlingstilbud er halveret siden 2011.

På nogle områder har regionerne også udvidet deres aktiviteter. Her er primært tale om antallet af pladser til voksne i beskyttet beskæftigelse og voksne med udviklingsforstyrrelse og udviklingshæmning.

mou

Se nøgletals-rapporten her