DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Regioner skylder millioner til patienter
Patienterstatningen er sendt på overarbejde og skal gennem tre års sager og lave nye beregninger af renter på erstatningsbeløb.
Foto: Torben Åndahl, Ritzau Scanpix

Erstatningsrenter:
Regioner skylder millioner til patienter

Kvinde, som fik blodprop af p-piller, har vundet principiel sag ved Højesteret, og nu skal 8.500 sager om patienterstatning gennem nye beregninger.

Højesteret har afsagt en principiel dom i en sag om erstatning til en ung kvinde, som for ti år siden fik en blodprop af p-piller, og nu skal op imod 8.500 afgørelser om patienterstatning genberegnes. Det skriver Kommunen.dk.

Region Hovedstaden har vurderet, at sagen kan koste regionen 59 mio. kr. og føre til øgede udgifter til erstatning i årene fremover i størrelsesordenen ni mio. kr. hvert år.

De fire andre regioner har endnu ikke regnet så konkret på konsekvensen af Højesteretsdommen, men alle erkender, at det vil komme til at koste dem både tid og penge.

Skønsmæssigt drejer det sig om 2.500 sager fra Region Hovedstaden og omkring 1.500 sager i hver af de fire andre regioner.

Sagens kerne er, hvornår der skal lægges renter på erstatningen til patienten, og Højesteret slår fast, at Patienterstatningen skal tilkende renter til erstatningsberettigede patienter fra et væsentligt tidligere tidspunkt end hidtil.

Patienterstatningen

Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienterne gå via domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade.

Politikerne besluttede, at Danmark skulle have en offentlig finansieret erstatningsordning ligesom i Sverige.

Erstatningen og sagsbehandlingen betales af den pågældende region, hvis skaden er sket i det regionale sundhedsvæsen eller efter henvisning fra det regionale sundhedsvæsen.

Sker der skader i forbindelse med den kommunale sundhedsindsats, finansieres skaden af den pågældende kommune.

Kilde: Patienterstatningen

Læs hele historien på Kommunen.dk