DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Regioner får mulighed for stående udvalg

Regioner får mulighed for stående udvalg

Indenrigsministeren er på vej med en lovændring, der åbner op for stående udvalg i regionerne
26. MAR 2012 8.44

Af Kim Rosenkilde Nielsen, [email protected]

Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager (R) vil nu gøre det muligt for regionerne at oprette stående udvalg, som man kender det fra kommunerne.
Det fremgår af et udkast til en ændring af regionsloven, at ministeren vil give sig selv mulighed for at give dispensation til regioner, der ønsker at udskifte den nuværende styreform med midlertidige udvalg til en styreform med permanente udvalg.

En styreform med stående udvalg har ellers indtil nu eksplicit været udelukket i loven. Det har skabt en del kritik fra regionspolitikere, der mente, at forretningsuvalgene fik for stor indflydelse, og at det var uhensigtsmæssigt i forhold til politikernes mulighed for at oparbejde den fornødne indsigt i de ofte komplicerede områder.

Udkastet til lovændringen kommer på baggrund af en henvendelse fra Region Hovedstaden, der ønsker at skifte til den velkendte kommunale styreform med stående udvalg.

- Det er regeringens opfattelse, at regionerne selv bør have frihed til at gøre sig nogle erfaringer med, om arbejdet i den enkelte region kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt, end det sker i dag. Således bør et regionsråd have mulighed for at afprøve en styreform, hvor regionsrådspolitikerne på de enkelte fagområder bliver mere involverede i den umiddelbare politiske forvaltning af et område, lyder det i bemærkningerne til lovudkastet.

En ændring vil betyde, at regionens forretningsudvalg i høj grad kommer til at fungere som kommunernes økonomiudvalg. Regionsrådet vil få mindre at gøre i behandlingen af de mange konkrete sager, som i stedet vil blive henlagt til de relevante udvalg.