Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Regioner: Børn står unødigt på venteliste

Efter flere måneders ventetid på udredning, bliver næsten en tredjedel af de børn, der henvises til psykiatrien, sendt tilbage til kommunerne i stedet for videre i behandling
27. MAR 2012 11.52

Opgørelser fra Region Nordjylland viser, at 28 pct. af de børn, der i 2011 stod på venteliste til psykiatrisk behandling, blev sendt tilbage til kommunerne eller til egen læge. Og Region Midtjylland vurderer, at andelen er omkring 30 pct. i den del af landet.

Kommunen har tidligere skrevet, at netop Nord- og Midtjylland har landets længste ventetider til børnepsykiatrien, og de mange unødige henvisninger er en af årsagerne, siger regionsrådsformand i Midtjylland, Bent Hansen (S).

- Kommunerne henviser simpelthen for mange, siger han.

I Danske Regioner er problemstillingen ikke ukendt. Formand for Social- og Psykiatriudvalget, Flemming Stenild (SF), har tidligere mødt kritikken fra flere regioner, men der er endnu ikke lavet samlede opgørelser over andelen af henvisninger, der afvises.

- Der vil jo altid være nogen, der bliver sendt tilbage. Det viser jo også, at systemet virker. Men det allerbedste vil da være, at kommunerne bruger deres psykologiske og pædagogiske kompetencer til at hjælpe børnene, siger han til Kommunen.

Den udmelding hilser KL velkommen:

- Kommunerne har haft rigtig gode erfaringer med satspuljeprojekter, hvor specialuddannede psykologer har taget sig af de såkaldt lette tilfælde, så de ikke skal stå på venteliste til udredning og behandling. Det er vi i fuld gang med at arbejde videre med, siger formand for KL's børne- og ungdomsudvalg, Jane Findahl (SF) til Kommunen.

Arbejdsbyrden for psykiatrien er vokset drastisk i løbet af de senere år. Fra 2006 til 2010 steg antallet af børn og unge, der modtog behandling i psykiatrien, fra 8.485 til 21.821.


Foto: Flickr