Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Jyske børn venter op til 135 dage på hjælp

Det tager næsten tre gange så lang tid at komme i psykiatrisk behandling, hvis man er barn i Jylland, som hvis man bor på Sjælland
16. MAR 2012 6.45

 

118 dage. Så lang tid ventede midtjyske børn med psykiske problemer i gennemsnit på at komme til at tale med en psykiater i 2011 - og i april nåede ventetiden helt op på 135 dage. Ventetiden er dermed mere end to måneder længere end i Region Sjælland, og det er 57 dage mere end ventetidsgarantien foreskriver, oplyser avisen Kommunen.

Regionsformand i Region Midtjylland Bent Hansen (S) forklarer den lange ventetid med, at regionen i 2011 ikke har kunnet besætte de nødvendige stillinger.

- Vi har fået henvist et meget voldsomt antal børn, og vi har ikke kunnet besætte de normerede stillinger. Nu har vi lavet vores egen friklinik og håber at kunne nedbringe ventetiden væsentligt, siger Bent Hansen til avisen Kommunen. Han vil dog ikke udtale sig om, hvornår ventetiden kan leve op til garantien om, at der ikke må gå mere end to måneder fra, at den praktiserende læge giver en henvisning, og til at psykiatrien påbegynder undersøgelser.

Region Nordjylland, som i 2011 havde en gennemsnitlig ventetid på 103 dage, vurderer, at garantien ikke bliver overholdt i 2012. Her lyder forklaringen, at der er for få private tilbud vest for Storebælt.

Bekymrende
De lange ventetider vækker bekymring blandt dem, der til daglig har at gøre med børn med psykiske problemer.
- En ventetid på 118 dage er en betydelig overskridelse af udredningsgarantien, som der er gode grunde til, at vi har. Det er simpelthen belastende ikke at få en afklaring uanset, om den viser, at man skal videre i behandlingssystemet eller tilbage til egen læge, siger formand for PsykiatriFonden, Anne Lindhardt til avisen Kommunen.

På Christiansborg siger formand for folketingets psykiatriudvalg, Özlem Cekic (SF), også at ventetiderne er alt for lange.
- Det er bekymrende, for behandlingsgarantien skal overholdes, men samtidig ved vi også, at der er rigtig mange børn, der søger hjælp. Derfor har vi med Satspuljen sat midler af til, at regionerne kan søge ressourcer til at nedbringe ventelisterne, siger psykiatriordfører for SF og formand for folketingets psykiatriudvalg, Özlem Cekic (SF) til avisen Kommunen.

På voksenområdet er ventetiden over hele landet omkring halvanden måned.

Fakta:
Den gennemsnitlige ventetid på udredning inden for børne- og ungdomspsykiatrien var i 2011 118 dage i Region Midtjylland, 103 dage i Nordjylland, 57 dage i Syddanmark, 42 dage i Region Sjælland og 63 dage i Hovedstaden.
I voksenpsykiatrien var ventetiden 41, 41, 33, 44 og 25 dage i de fem regioner.

1. oktober stod der i alt 2.220 børn på venteliste til psykiatrisk undersøgelse eller behandling. 906 havde overskredet garantien for behandling inden for to måneder.

524 af ventelistepladserne var optaget af børn i Region Midtjylland, hvor 367 havde ventet mere end to måneder. I Region Sjælland stod 236 børn på venteliste og 12 havde overskredet grænsen på to måneder.