Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Regeringen satser på at omdanne kokager til brændstof
7,1 millioner ton vil regeringen i deres nye landsbrugsudspil sænke udledningen med.
Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix

Regeringen satser på at omdanne kokager til brændstof

Ny teknologi er afgørende for at nå reduktioner i landbrugets udledning, siger landbrugsminister Rasmus Prehn (S).
28. APR 2021 11.57

Ny teknologi skal sikre størstedelen af landbrugets reduktion af udledning af drivhusgasser. Der vil være fokus på pyrolyse, viser regeringens udspil, som bliver præsenteret onsdag.

Pyrolyse kan eksempelvis omdanne kolort og halm til flybrændstof og biokul.

Med udspillet håber regeringen at sænke udledningerne fra landbruget med 7,1 millioner ton i 2030. Men størstedelen - 5 millioner ud af de 7,1 millioner - dækker over et potentiale ved ny teknologi og videreudvikling af kendte ordninger.

Det er her, at pyrolyse kommer i spil. Ifølge udspillet vil regeringen afsætte 222 mio. kr. til forskning og udvikling af nye teknologier som eksempelvis pyrolyse.

Implementeringssporet: 1,6 millioner ton CO2. Sporet omhandler kendte greb og tiltag, som der skal sættes penge af til eller gøres en særlig indsats for at udnytte potentialet af.

Blandt andet lægges der op til, at mindst 88.500 hektar lavbundsjorde - inklusive det besluttede i tidligere aftaler - og randarealer skal udtages og sikres vådgøring eller braklægning.

Inden for jorder og skove skal der findes besparelser på 0,46 millioner ton. Derudover vil regeringen opprioritere indsatser, der nedbringer landbrugets udledning af kvælstoffer med yderligere 10.400 ton i 2027.

Kvælstofvirkemidler skal skabe besparelser på 0,62 millioner ton CO2. Til sidst skal nye krav - blandt andet om fedtfodring og hyppigere udslusning af gylle - bidrage med besparelser på 0,54 millioner ton.

Udviklingssporet: 5 millioner ton CO2. Her er tale om tiltag, der beror på en teknologisk videreudvikling, eller at man teknisk bliver bedre til at udnytte ordninger, der eksisterer i dag.

Regeringen vil afsætte over 700 mio. kr. til grøn forskning og udvikling på landbrugsområdet. Det er blandt andet inden for pyrolyse, der omdanner restprodukter fra landbruget til brændstof og kul.

Det er også inden for bioraffinering af græs, hvor det høje proteinindhold skal kunne bruges til foder - og dermed erstatte import af soja.

Allerede besluttede tiltag: 0,5 millioner ton CO2

SF er enig i mange af regeringens prioriteringer, men savner ambitioner, hastighed og at man tør slagte nogle af de hellige køer i dansk landbrug. SF foreslår at udtage 100.000 hektar lavbundsjorde allerede i 2025. Det skal ske med en afgift på dyrkning og dræning af lavbundsjorderne. 

EL peger på, at regeringen kun konkret har anvist, hvordan den vil reducere landbrugets klimabelastning med 1,6 millioner ton CO2. Det er kun en reduktion på cirka ti pct. på ti år, hvor Danmarks samlede reduktionsmål er 70 pct.

ka / Ritzau