Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Regeringen åbner for ubegrænsede sanktioner

I budgetloven vil regeringen fjerne maksimumsgrænsen for overskridelser i regnskabet. Det vil give stor usikkerhed for kommunerne, mener KL
8. MAJ 2012 10.20

Sine Riis Lund, [email protected]

Det bliver øje for øje og tand for tand, hvis kommunerne de kommende år overskrider deres regnskaber. I regeringens nye budgetlov, der forventes førstebehandlet i denne uge, er der nemlig ikke et loft for størrelsen af regnskabssanktioner.

KL hæfter sig i et høringssvar ved, at der i den hidtidige lovgivning har stået, at kommunerne maksimalt kan blive trukket tre milliarder kroner i betinget bloktilskud. Og sådan bør det vedblive, da det fjernede loft vil skabe stor usikkerhed i kommunerne, forklarer chefkonsulent Rasmus Brask fra KL.

- Hvis der kommer en sanktion på over tre milliarder kroner, så er det jo altså rigtigt, rigtigt mange penge, der skal betales tilbage til staten, og det er ikke alle kommuner, der har de penge liggende på kistebunden, siger Rasmus Brask, og påpeger, at den enkelte kommune ikke blot er afhængig af sin egen økonomi, men også hvordan de 97 andre kommuner disponerer.

I Økonomi- og Indenrigsministeriet har man dog ikke så meget tilovers for bekymringerne i KL. I et notat sendt til Folketingets Kommunaludvalg gør ministeriet det således klart, at man ikke finder det hensigtsmæssigt at indføre en maksimumsgrænse for sanktionerne.

- Det er netop afgørende at undgå store overskridelser af de aftalte udgiftsrammer, og en maksimumsgrænse på f.eks. 3 mia. kr. ville kunne opfattes som en form for rabat på sanktionerne i tilfælde af, at udgiftsrammen blev overskredet med mere end 3 mia. kr., skriver ministeriet.

Læs mere i Kommunen