Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Regering nedsætter spindoktor-udvalg

Udvalget skal undersøge om, der er brug for bedre regler for ministrenes 'særlige rådgivere'
18. APR 2012 15.40

I forlængelse af det sene efterårs store debat om den tidligere skatteministers særlige rådgivers rolle i forbindelse med Helle Thorning-Schmidts (S) skattesag besluttede Folketinget at nedsætte et udvalg, der skal undersøge retningslinjerne for spindoktornes arbejde.

Regeringen har med Folketingets partier drøftet kommissorium for udvalget, som nu vil blive nedsat af finansministeren.

Formand for udvalget bliver højesteretsdommer dr. jur. Jens Peter Christensen, som vil bestræbe sig på, at udvalget kan færdiggøre sit arbejde i foråret 2013.

Udvalget skal overordnet gennemgå de eksisterende regler og retningslinjer for særlige rådgivere og vurdere behovet for præciseringer, herunder i forhold til antallet af særlige rådgivere, ligesom udvalget skal overveje muligheden for, at ministre i højere grad serviceres af fastansatte i ministerierne.

Udvalget skal foretage et serviceeftersyn af reglerne og retningslinjerne, herunder foretage en kortlægning og beskrivelse af udviklingen i praksis siden 2004.

krn