Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Kolonihaveforeningen Åkanden i Holstebro blev ramt af massive oversvømmelser, da Storåen gik over sine bredder 17. februar 2020. De enorme mængder regn truede med at oversvømme store dele af byens centrum, som åen går lige igennem.
Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

Ny aftale:
Regelforenklinger skal gøre klimatilpasning lettere

Klimaændringer medfører store regnmængder. Nu får landets vandselskaber bedre mulighed for at håndtere dem.
16. MAJ 2020 10.47

Februars rekordregn førte til langvarige oversvømmelser, der stadig står klart i hukommelsen, især i Jylland. Nu giver et bredt flertal i Folketinget med en ny aftale vandselskaberne bedre mulighed for at håndtere fremtidens stigende vandmængder.

Ændrede regler og forenkling skal gøre det nemmere og billigere at lave klimaprojekter over jorden. Alternativet er at udvide eller renovere kloakkerne under jorden. Men projekter over jorden, der leder vandet væk via fordybninger i parker eller langs veje, er i snit fire gange billigere. Reglerne har ikke understøttet de bedste løsninger, erkender klimaminister Dan Jørgensen (S).

- Nu laver vi en gennemgribende sanering af reglerne og skaber bedre rammer for billigere projekter, så vi kan få meget mere klimatilpasning for pengene, siger han.

Med aftalen bliver de forskellige regelsæt for vandselskabers klimatilpasning samlet i ét. De nye regler forventes at træde i kraft ved årsskiftet 2020/2021. 

'Blandede bolsjer'

En af forhindringerne har været kravet om, at kommuner skal dække 25 pct. af udgiften til klimaprojekter. Vandselskaberne skal betale de resterende 75 pct. Klimasikringen kommer på den måde til at konkurrere med børnehaver, skoler og ældrepleje under kommunernes anlægsloft. Kravet fjernes fremadrettet.

Bag den ny aftale står regeringen, SF, De Radikale, Enhedslisten, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Carl-Emil Larsen, adm. direktør i de store vandværkers forening, Danva, kalder aftalen 'blandede bolsjer'.

- Det er positivt, at vi nu får mulighed for at bruges vores midler til at lave 'vandparkering' ude i det åbne land, så man undgår oversvømmelser i byerne, siger han.

Problemet er, ifølge Danva, at der nu stilles effektiviseringskrav også til nye projekter.

- Det betyder, at vi kun kan opkræve omkring 80 pct. af udgiften hos kunderne. Vi tror ikke, at man vil se den ventede kickstart med mange nye klimaprojekter, siger Carl-Emil Larsen.

Ritzau