DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Randers styrker recovery i socialpsykiatrien

Peer-teams er et kerneelement, og metoderne i Randers skal udbredes til andre kommuner.

RANDERS: Center for Psykiatri i Randers Kommune har fået bevilliget 3,75 mio. kr. fra Socialstyrelsen. Midlerne skal bruges til at udvikle indsatsen for psykisk sårbare borgere med fokus på recovery, så borgernes individuelle udviklingsforløb er i fokus, oplyser kommunen.

Kommunen i flere år har haft succes med at implementere recoveryorientering i sin arbejdspraksis. Projektet, som hedder 'Fælles mål - individuelle veje - Randers styrker rehabilitering og recovery', skal understøtte den organisatoriske udvikling af socialpsykiatrien og socialpsykiatriens samarbejdspartnere.

Projektet er styret af Center for Psykiatri, men involverer aktører på tværs af kommunens forvaltninger. Projektet indeholder kompetenceudvikling for de involverede medarbejdere på Sundhedscenteret, Rehabiliteringsenheden, UngeCentret og Center for Psykiatri samt Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers.

Succes gennem flere år
Et af kerneelementerne i projektet er etablering af peer-teams hos projektets aktører. Peerteamsene skal deltage i at understøtte og udvikle den daglige praksis. En peer er en borger med brugerlevede erfaringer fra psykiatrien, der har modtaget undervisning i at kunne bruge sine erfaringer som kompetencer i relation til andre mennesker.

- Vi arbejder målrettet mod at støtte borgerne i deres recovery-proces. Målet med projektdeltagelsen er, at vi udvikler den organisatoriske tilgang til indsatsen overfor borgeren i Randers Kommune, og at recovery-tilgangen kan bredes ud til andre kommuner. Vi er valgt, fordi vi allerede har arbejdet med at udvikle tilgangen i flere år - med succes, forklarer Agnete Etzerodt Lund, leder af Center for Psykiatri i Randers Kommune.

Som en del af udviklingen på psykiatriområdet i Randers Kommune er Psykiatriens Hus blevet skabt. Huset samler aktivitets og undervisningstilbud til psykisk sårbare. I Psykiatriens Hus findes blandt andet Recoveryskolen, som tilbyder kurser, kompetenceudvikling og peer-uddannelse.

ka