DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Brugere skal hjælpe psykiatri-patienter i job og uddannelse

Et af målene med syddansk peer-projekt er at brede resultaterne ud til alle kommuner i regionen

SYDDANMARK: Flere såkaldte peermedarbejdere - medarbejdere med brugerbaggrund - bliver ansat til at bygge bro mellem region og kommune ved at støtte psykiatrisygehusets patienter i overgangen fra behandlingsforløb til job eller uddannelse, oplyser Psykiatrien i Region Syddanmark.

Psykiatrien er blevet tildelt fire mio. kr. til et satspuljeprojekt, som kører frem til 2022. Pengene skal blandt andet bruges på at ansætte flere peermedarbejdere.

Peermedarbejderne fungerer som brobyggere, der skal skabe sammenhæng mellem borgerens sygehusforløb og inklusion i samfundet. Med peermedarbejdernes kendskab til borgernes situation har de ifølge lederen af PsykInfo i Vejle, Ulla Lindgren, en stor betydning for borgernes mulighed for at komme sig.

- Peermedarbejderne er brobyggere til det almene samfund, ligesom de også fungerer som en inspirationskilde for patienten. De har selv stået i lignende situationer og har derfor en bedre forståelse for patienten og den situation, vedkommende er i. Vores peers er med til at give dem håbet og troen på gode fremtidsudsigter, forklarer Ulla Lindgren.

Tværsektorielt samarbejde
Ansættelsen af peermedarbejderne sker i forlængelse af det tværsektorielle samarbejde med Esbjerg, Vejle og Fredericia kommuner, der alle har bakket op om projektet. 

Recovery College under Vejle Kommune har syv års erfaring med peer-støtte, og leder Lisbeth Harkes Andreassen ser involveringen af borgere med egne erfaringer som helt central:

- Det er vigtigt og nødvendigt, at vi i højere grad involverer erfaringskompetencer, når der bygges bro og findes farbare veje til job og uddannelse for personer med en psykisk sygdom. En tilknytning til arbejdsmarkedet er af stor betydning for den enkeltes recovery, og når vi arbejder sammen på tværs, får vi skabt nogle gode løsninger.

Målet med projektet er at fastholde patienter på arbejdsmarkedet og på sigt brede det ud til alle regionens kommuner. 

 

  • En peermedarbejder er en person med brugerbaggrund, det vil sige at vedkommende selv har haft – eller stadig har – en psykisk sygdom, men har lært at mestre den.
  • Derfor har han eller hun et unikt indblik i de vigtigste ting i et behandlingsforløb som patient eller pårørende.

ka