DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Psykiatrien skal være åben og gennemsigtig

Psykiatrien skal være åben og gennemsigtig

Politikerne i Region Hovedstadens Psykiatriudvalg vil have bedre information fra psykiatrien fremover
27. JUN 2012 6.32

HOVEDSTADEN: Region Hovedstadens Psykiatri- og Socialudvalg har tirsdag den 26. juni holdt et ekstraordinært møde om overmedicinering i psykiatrien med udspring i Psykiatrisk Center Glostrup. Og udvalgsmedlemmerne er tilfredse med, at en arbejdsgruppe får til opgave at se på, hvordan der kan sikres tilstrækkeligt åbne og gennemsigtige kommunikationsveje fra centerniveau i psykiatrien og hele vejen op til det politiske niveau i Region Hovedstaden.

- Vi holder fast i den kurs på psykiatriområdet, som regionsrådet har udstukket. Men vi kan ikke tillade konsekvent overmedicinering som en del af behandlingen, og det signal skal sendes ud til alle i psykiatrien, siger Arly Eskildsen (SF).

Rækken af igangværende initiativer og undersøgelser er:

  • Nedsættelse af en primært ekstern ekspertgruppe bl.a. med repræsentanter fra somatikken og de fire øvrige regioner m.fl., hvor koncerndirektør Katja Kayser er formand. 
  • En undersøgelse af brugen af en række antipsykotiske præparater samt det beroligende middel midazolam i hele Region Hovedstadens Psykiatri.
  • En gennemgang af patientjournaler for at undersøge om patienter har været udsat for unødig risiko i behandlingen med den antipsykotiske medicinolanzapin.
  • Et midlertidigt loft for doseringen af antipsykotisk medicin.

bi