Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Pressenævnskritik af artikel om turistfremme på Møn

Kritik af forkerte oplysninger og sen rettelse, men ikke af stil og form.

VORDINGBORG: En artikel i Weekendavisen om problemer, der følger med en ellers velkommen turisttilstrømning til Møn i Vordingborg Kommune, har påkaldt sig kritik fra Pressenævnet, dels for at rumme ukorrekte oplysninger, dels fordi avisen var for sendrægtig med at rette de forkerte oplysninger.

Det fremgår af nævnets kendelse, at avisen først bragt rettelsen næsten to måneder efter artiklen og først efter, at Vordingborg Kommune havde klaget til Pressenævnet over den.

I artiklen blev et Dark Sky projekt fremstillet, som om kommunen havde betalt "små 30.000 kr. for et certifikat - plus rejseomkostninger for IDA's konsulent, der tager til Møn for at blive vartet op, nikke, godkende og underskrive de eftertragtede papirer". Intet af det er rigtigt, hvilket Weekendavisen efterfølgende har erkendt og beklaget, men altså først efter et langt tilløb.

Vordingborg Kommune havde også klager over, at artiklen var "en sammenblanding af kommentarer og faktiske oplysninger", men det afvises af Weekenavisen med, at artiklen tydeligt var angivet som et essay. Heller ikke Pressenævnet har indvendinger mod artiklens stil eller form, idet det "fremstår (...) klart for læseren, hvad der er skribentens kommentarer, og hvad der er faktiske oplysninger".

Se Pressenævnets kendelse.