Power-to-X anlæg i Aalborg skal bruge CO2 fra affald til brændstof

Det bliver et af de første anlæg i verden, hvor slutproduktet er metanol, som kan bruges direkte i den tunge transport af fx skibe.

AALBORG: Copenhagen Infrastructure Partners, Reno-Nord og Aalborg Forsyning arbejder sammen om at bygge et af verdens første kommercielle Power-to-X anlæg, som fremstiller grønt metanol af indfanget CO2 fra affaldsforbrænding, grøn strøm og vand. 

Fremtidens brændstof til skibe og anden tung transport kan produceres af grøn strøm, der er omdannet til brint og tilsat indfanget CO2, og det er netop, hvad Power-to-X anlægget i Aalborg kommer til at gøre.

- Vi får et af de første kommercielle anlæg i verden, hvor slutproduktet er metanol, som kan bruges direkte i den tunge transport af fx skibe. For at producere metanol kræver det en CO2-kilde - og det unikke ved anlægget er, at vi bruger indfanget CO2 fra affaldsforbrændingen på Reno-Nord, forklarer Søren Gais Kjeldsen, adm. direktør i Aalborg Forsyning. Han forventer, at anlægget med tiden også kan nyttiggøre andet CO2 fra regionen. 

I stedet for at sende CO2 ud af skorstenen eller deponere den i undergrunden, bliver den indfangede CO2 altså brugt i produktionen af det grønne brændstof metanol. Power-to-X anlægget i Aalborg vil årligt genanvende 180.000 tons affaldsbaseret CO2 fra det nordjyske affaldsselskab Reno-Nord, hvilket svarer til den årlige CO2-udledning fra cirka 15.000 danske husstande.

Anlægget forventes at stå færdigt i 2028 og at indeholde et 300-400 MW elektrolyseanlæg, der omdanner grøn strøm til brint, som i kombination med CO2 bliver omdannet til metanol. Årligt vil anlægget producere 130.000 tons metanol til brug i den tunge transport af skibe og lastbiler ifølge projektets bygherre Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)

Udvikling og arbejdspladser til Aalborg

Anlægget skal opføres ved Nordjyllandsværket, der er i gang med at blive omdannet til et grønt testcenter, som med sin beliggenhed helt tæt på produktionen kan bidrage til at udvikle og afprøve nye forsyningsløsninger og forbedre de løsninger, der allerede anvendes i dag. I Aalborg Kommune vækker nyheden om et Power-to-X anlæg glæde hos borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S):

- Planerne om et stort Power-to-X-anlæg og produktion af morgendagens brændstof ved Nordjyllandsværket er en rigtig god nyhed for Aalborg Kommune, og det vil uden tvivl styrke vores position i den grønne udvikling. Udover de mange klimamæssige gevinster, vil Power-to-X-anlægget også skabe både udvikling og arbejdspladser i Aalborg og tiltrække nye investeringer.

Etableringen af Power-to-X anlægget skønnes at bidrage med 600-700 arbejdspladser i byggefasen og 50 permanente arbejdspladser, når anlægget er færdigt. Foruden grønt brændstof genererer Power-to-X anlægget også overskudsvarme, som vil blive brugt i Aalborg Forsynings fjernvarmenet. Derudover produceres også ilt, som kan bruges i den lokale industri eller til medicinske formål.

Fakta
Copenhagen Infrastructure Partners, Reno-Nord og Aalborg Forsyning har indgået en samarbejdsaftale om at etablere et af verdens første kommercielle Power-to-X anlæg i Aalborg, som fremstiller grønt metanol af indfanget CO2 fra affaldsforbrænding og grøn strøm. Anlægget planlægges at stå færdigt i 2028, og det:

genanvender årligt 180.000 ton affaldsbaseret CO2
producerer årligt 130.000 ton grønt metanol
skaber 600-700 arbejdspladser i byggefasen og 50 permanente arbejdspladser, når anlægget er færdigt
producerer årligt 130 GWh overskudsvarme, hvilket svarer til syv pct. af varmeforbruget i Aalborg Kommune eller opvarmningen af 5.000 husstande.

ka