Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Positiv modtagelse af nye rammer

Med det nye regeringsgrundlag er der varslet nye rammer som mere resultatorientering og mindre centralstyring. Det bliver godt taget imod af flere medlemmer på debatforummet AGORA
7. OKT 2011 14.34

Camilla Boyhus Madsen [email protected]

Med overskriften 'Ny styring af den offentlige sektor' i regeringsgrundlaget varsles der ændrede rammer for kommunerne. Det nye regeringsgrundlag lægger op til, at kommunerne skal være mere resultatorienterede. Til gengæld skrues der ned for centralstyringen. Regeringen vil gennem et flerårigt aftaleperspektiv give kommunerne mulighed for at planlægge mere effektivt og nå deres mål.

Disse ændringer bliver taget godt imod af Holstebros borgmester H.C. Østerby (S), som skriver på debatforummet AGORA:

- Vi slipper for en stram centralstyring, får større ledelsesrum/frihed og der lægges op til flerårige aftaler, som giver kommunerne et langt mere langsigtet perspektiv i forhold til planlægning, målsætninger med mere, siger han.

Mere besvær
Også professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh synes, at regeringsgrundlagets afsnit om den offentlige sektor ser lovende ud. Han mener dog ikke, at det byder på helt så meget fornyelse som overskriften lægger op til:

- Reelt set er det i store træk blot en videreførelse af den tidligere regerings 2020-plan, som den findes i Bedre Udgiftsstyring fra april i år. Dvs. vi kommer formodentlig stadig til at se en kombination af kollektive og individuelle sanktionsmekanismer over for kommunerne, hvis ikke udgiftsrammerne overholdes samt flerårige budgetter, budgetlov og stram aftalestyring.

Samtidig tvivler han på, at det nye fokus på resultater fremfor stram styring reelt set vil gøre livet lettere for kommunerne.

- Man kan så diskutere om det er en mindre stram styring end, hvad den tidligere regering lagde op til. Formodentlig mindre detailorienteret, men givetvis bliver de krav kommunerne skal leve op til mindst lige så krævende. Hvis nogen tror det f.eks. er nemmere at levere øget brugertilfredshed og bedre fagligt niveau i folkeskolen end det er 'bare' at sikre sig at et timetal overholdes, så vil de blive klogere.

Er det nye regeringsgrundlag positivt nyt for kommunerne? Deltag i debatten her

Foto: http://www.flickr.com/photos/vfsdigitaldesign/with/5396691102/