Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommunalreformen skal evalueres

Sundhedsområdet, det specialiserede socialområde, miljøområdet og den regionale udvikling skal i spil, mener regeringen

Af Knud Abildtrup

Regeringen vil foretage en evaluering af kommunalreformen og den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat, fremgår det af det nye regeringsgrundlag.

Det skal blandt andet ske med særlig fokus på sundhedsområdet, det specialiserede socialområde, miljøområdet og den regionale udvikling.

Når det gælder sundhed, er et af de områder, hvor det har været diskuteret at blande kortene påny, de såkaldte dobbeltdiagnoser - psykisk syge misbrugere - hvor kommunerne står for misbrugsindsatsen og regionerne for psykiatrien. Og hvor ansvaret nogle gange flagrer.

Det specialiserede socialområde har siden kommunalreformens indførelse i 2007  budt på belastede børnesager, der har fået kritikere til at råbe på en landsdækkende økonomisk forpligtelse, så kritisk økonomi ikke forhindrer en trængt kommune i at genemføre den hensigtsmæssige indgriben.

Også barrierer for samarbejde mellem kommunerne på miljø og naturområdet skal fjernes, hedder det i regeringsgrundlaget. Forvaltningen af naturområder indgår endvidere i overvejelserne om en justering af strukturreformen.

Til Magisterbladet udtaler regionernes formand Bent Hansen (S) bl.a., at det for ham at se er oplagt at overføre fx. grundvandssikringen til regionerne.