DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Politikere anbefaler udskiftning af vicedirektør i ældreforvaltning
Der har været adskillige signaler, som forvaltningen ikke har handlet på, siger Lone Hindø (S), formand for sundheds- og omsorgsudvalget.
Foto: Kim Haugaard, Ritzau Scanpix

Politikere anbefaler udskiftning af vicedirektør i ældreforvaltning

Sundheds- og omsorgsudvalget i Aarhus kritiserer den øverste ledelse efter Kongsgården-sagen og har ni forslag til at genskabe tillid til ældreplejen.

AARHUS: Der er ni konkrete forslag plus kras kritik af den øverste ledelse i en skrivelse fra sundheds- og omsorgsudvalget, som følger i kølvandet på en ekstern rapport om plejesvigt på Plejehjemmet Kongsgården.

"Udvalget konstaterer, at der igennem de seneste tre-fire år har været adskillige forsøg på at implementere løsninger på Kongsgården, der kunne styrke plejehjemmet. Udvalget finder dog, at der helt grundlæggende har været lagt for lidt energi og kraft i at realisere planerne," hedder det blandt andet i anbefalingerne fra et enigt udvalg.

Det tilføjes, at der efter udvalgets mening ikke har været tilstrækkelig understøttelse fra områdeledelsen og den centrale ledelse i sundheds- og omsorgsforvaltningen til at få planerne ført ud i livet.

"Udvalget har igennem det seneste halve år oplevet, at ledelsen i for høj grad har forsøgt at lukke sig om sig selv i forbindelse med hele forløbet på Kongsgården. Ledelsens ageren i pressen har været præget af zigzagkurs og uklarhed og har samlet set ikke været tilfredsstillende. Udvalget mener, at den øverste ledelse skulle have handlet meget tydeligere i forløbet," skriver udvalget også.

Ny vicedirektør

Den første af udvalgets i alt ni anbefalinger er, at der skal større fokus på driften både centralt og decentralt.

"Det kræver et styrket driftsfokus i den øverste ledelse. Udvalget anbefaler på den baggrund, at posten som vicedirektør og stedfortræder for direktøren fremadrettet varetages af en leder med en stærk sundhedsfaglig profil og tilgang samt stor ledelseserfaring," skriver udvalget.

Formanden for udvalget, Lone Hindø (S), bekræfter over for DK Nyt, at det skal ses som et forslag om en ny vicedirektør. Den nuværende er Thune Korsager.

- Det er ikke et ønske om at skifte vicedirektøren ud, det er et ønske om en opprioritering af den sundhedsfaglige profil. Det er en anbefaling, og vi ved jo ikke, om rådmanden følger den. Men der står fem partier bag, så vi forventer, at det bliver fulgt, siger hun.

Kan det betyde, at der skal være to vicedirektører?

- Det ser jeg ikke for mig.

Mange signaler

Ifølge Lone Hindø viser rapporten om Kongsgården, at der har været signaler adskillige år tilbage, som forvaltningen ikke har handlet på. 

- Noget af det går helt tilbage til 2013. Der har været mange advarselslamper, siger hun og understreger, at det ikke er ledelsen på Kongsgården, men den øverste ledelse, kritikken rettes mod.

Udvalget er desuden kritisk over for en ny organisationsstruktur, som forvaltningen har foreslået. Udvalget anbefaler at se grundigt på, hvordan man i endnu højere grad end i forvaltningens forslag kan styrke fokus på kernedriften og vilkårene for de ældre og pårørende.

Blandt de øvrige forslag til at genskabe tilliden til ældreplejen er flere, som er indarbejdet i det netop indgåede budgetforlig. Det gælder blandt andet uddannelse i at samarbejde med pårørende, beboer- og pårørenderåd, en rød tråd i behandling af klager og styrket ledelseskapacitet på de større plejehjem.

Rådmand: "Væsentlige ændringer"

Rådmand Jette Skive (DF) siger til Århus Stiftstidende, at hun er enig i, at der skal ske forandringer.

- Vi skal også have mere fokus på driften, og alle vores ledere og chefer skal være mere i maskinrummet. Derfor går jeg nu også i gang med at lave væsentlige ændringer i organisationen, siger hun til avisen.

- Vi tager udvalgets anbefalinger meget seriøst og tager det hele med i det fortsatte arbejde med at sikre en god ældrepleje i Aarhus, siger forvaltningens direktør, Hosea Dutschke, til avisen.

Læs udvalgets anbefalinger her:

Anbefalinger fra sundheds og omsorgsudvalget til rådmanden