DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Plejecentre adopterer 7. klasser og profilerer branchen
Foto: Svendborg Kommune.

Plejecentre adopterer 7. klasser og profilerer branchen

Samarbejdsprojekt mellem udskolingen og plejesektoren i Svendborg skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse inden for plejesektoren.

SVENDBORG: Syv plejecentre i Svendborg Kommune indleder et treårigt samarbejde med 7. klasser i folkeskolerne, oplyser kommunen:

- Med projektet ønsker vi, at eleverne får øje på de muligheder, der findes på et mangfoldigt arbejdsmarked samtidig med, at de lærer om dansk arbejdspladskultur, siger skolechef Nanna Lohman.

- Det er en mulighed for, at plejecentrene kan profilere deres branche og måske endda være med til at rekruttere unge mennesker på den lange bane. Og for eleverne er det spændende at møde en arbejdsplads, hvor så mange fagligheder er samlet. De vil møde både sosu-assistenter, køkkenuddannede, gartnere, fysio- og ergoterapeuter, ledere, frivillige og flere andre – samtidig med, at eleverne kommer tæt på beboerne. Jeg er sikker på, at vores beboere på plejecentrene også vil nyde at være sammen med eleverne og vide, at de bidrager til de unges dannelse, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget, Hanne Klit (S).

I praksis foregår det sådan, at ét plejecenter adopterer én 7. klasse. Over de næste tre år, vil der være fire læringsbesøg, hvor klassen besøger plejecentret - men et besøg står ikke alene. Det er grundigt forberedt; først i dialogen mellem den pågældende lærer og kontaktpersonen på plejecentret, hvor der laves aftaler om, hvilket emne og udbytte læringsbesøget skal have.

Flere mindre klasser på vej
Dernæst arbejder eleverne i klassen med det aftalte emne. Når besøget er afviklet, er der ligeledes efterbehandling i klassen, så eleverne på den måde fordyber sig i emnet. Forløbene evalueres i forbindelse med planlægning af det nye. Det betyder, at der hele tiden arbejdes med at gøre det endnu bedre – og kontinuiteten i forløbene gør at koblingen mellem klassen og plejecentrets medarbejdere og beboere bliver stærk.

Hele projektet understøttes af virksomheden RelationsNetværket, som har mange års erfaring med at udvikle undervisningsforløb i og til samarbejdet mellem virksomheder og skoler og som derfor vil få en vigtig rolle i at klæde medarbejderne på til arbejdet.  

Der er flere klasser i Svendborg Kommune helt ned i 1. klasse, som rigtig gerne vil lave virksomhedsadoptioner, som varer skoletiden ud. Rammerne er på plads og hjælpen er helt tæt på, så det skal også betragtes som en invitation, hvis andre virksomheder kunne ønske et lignende samarbejde. Det kan være alle typer af virksomheder lige fra restauratør-branchen over finanssektoren til smed-, maler- eller tømrerbranchen.

ka