Planer om rostadion er endeligt dødsdømt
Bagsværd Sø får ikke det nye rostadion og rocenter, som var planlagt.
Foto: Peter Hove Olesen, Ritzau Scanpix

Planer om rostadion er endeligt dødsdømt

Endnu en afgørelse fra klagenævn gør det umuligt at realisere de oprindelige planer om et nyt stadion på Bagsværd Sø.

GLADSAXE / KØBENHAVN / LYNGBY-TAARBÆK: Planerne om et nyt og større rostadion på Bagsværd Sø er nu endegyldigt stødt på grund, i hvert fald i den nuværende form.

Tilbage i december besluttede Miljø- og Fødevareklagenævnet at ophæve en dispensation, som Fredningsnævnet havde givet til den såkaldte Radiomarksfredning, som blandt andet omfatter startområdet for rostadion.

I sidste uge har klagenævnet behandlet Fredningsnævnets dispensation fra 2019 til en anden fredning, som omfatter målområdet for stadion i den vestlige del af Bagsværd Sø. Og også her besluttede klagenævnet at ophæve dispensationen, viser afgørelsen.

Det var Danmarks Naturfredningsforening, som havde klaget over dispensationen, som ville have tilladt at afgrave brinker, fælde ca. 2.600 kvm træer, afgrave glaciale lag i målområdet og at deponere 14 eksisterende betonpæle og etablere 16 nye.

Endeligt afvist

Allerede i maj blev de tre kommuner omkring søen, Gladsaxe, København og Lyngby-Taarbæk, enige om, at det ikke var realistisk at gennemføre det samlede projekt inden for de nuværende rammer, hvilket man meddelte Fonden Danmarks Rostadion.

Og med den nye afgørelse er det helt urealistisk.

- Nu skal vi have et møde med stifterne om, hvad vi kan gøre. Men det ser ikke lovende ud. De oprindelige planer er fuldstændig dødsdømte, siger bestyrelsesformand Erik Jæger fra Fonden Danmarks Rostadion til Politiken.

Gladsaxes borgmester, Trine Græse (S), ærgrer sig.

- Afgørelsen er bare endnu et eksempel på det administrative evighedsloop, som den her sag er havnet i, hvor tilladelser når at udløbe, mens andre tilladelser venter på at blive afgjort, siger hun til TV2 Lorry.

Gladsaxe kan gå solo

Ifølge tv-stationen arbejdes der nu på at få hele projektet nulstillet, så de tre kommuner kan gå hver til sit og starte forfra. Det har nemlig vist sig, at København prioriterer rocentret størst, mens især Gladsaxe og til dels Lyngby-Taarbæk har størst interesse i rostadion, som oprindeligt var ejet af Gladsaxe Kommune. Dermed er en mulighed, at Gladsaxe kan starte forfra med et nyt projekt.

- Vi har tabt tilliden til konstruktionen med en fond. Hvis vi skal have serveretten på projektet omkring rostadion, så er vi nødt til at få flyttet ejerskabet tilbage til os, så vi får initiativretten igen, og det er det, vi arbejder på, siger Trine Græse.