Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Plan skal sikre arbejdsmiljø på handicapcenter

Enighed om handleplan for bedre arbejdsmiljø på belastet handicapcenter for børn i Aarhus

AARHUS: Ledelse og medarbejdere på Handicapcentret for Børn er blevet enige om en handleplan for, hvordan centret håndterer problemerne med et belastet arbejdsmiljø.
Torsdag morgen har medarbejderne og ledelsen på Handicapcentret for Børn drøftet ledelsens handleplan for, hvordan der sikres et godt arbejdsmiljø på centret.

Medarbejderne giver deres opbakning til planen, der indeholder en række tiltag, herunder:

•Medarbejderne inddrages gennem dialogmøder og styregruppe
•Task force på 6-8 medarbejdere skal nedbringe sagspuklen
•Nye medarbejdere tilbydes hjælp fra en mentor
•Medarbejderne tilbydes psykologhjælp og indføring i stresshåndtering
•Supervision til medarbejdere
•Ledelsen vil prioritere synlighed og dialog med medarbejderne
•Centret tilknytter en chefkonsulent, der skal støtte og sparre med afdelingsledere
•Ledelsen vil præcisere retningslinjer og procedurer for arbejdet