Patienttilsyn vil give Ringsted Sygehus nye påbud

Efter tilsynsbesøg på Ringsted Sygehus lægger Styrelsen for Patientsikkerhed op til endnu et påbud i sagen om svigt af kvinder med mulig brystkræft.
10. JAN 2020 13.51
TEMA: Brystkræftskandale

SJÆLLAND: Trods forsikringer fra Region Sjælland om, at kvinder under mistanke for brystkræft i dag kan føle sig trygge ved undersøgelse på Ringsted Sygehus, fastslår Styrelsen for Patientsikkerhed nu det modsatte.

Styrelsen har ved et tilsynsbesøg på sygehusets radiologiske afdeling fundet så mange fejl og mangler, at det 'samlet set udgør større problemer af betydning for patientsikkerheden'. Styrelsen vil derfor give et påbud til afdelingen og yderligere tre afdelinger.

Det fremgår af et udkast til en afgørelse, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i.

Der har længe været alvorlige problemer med at sikre kvinder med mulig brystkræft de rette undersøgelser, og selvom sygehuset har fokus på at forbedre patientsikkerheden, har ledelsen stadig ikke bragt den i orden.

Flere instrukser er mangelfulde eller forkerte - fx arbejder sygehuset efter forkerte tidsfrister i kræftpakkeforløb, hvilket 'udgør en potentiel risiko for patientsikkerheden'. Ledelsen har heller ikke sørget for, at nyt lægepersonale bliver sat grundigt ind i afdelingens arbejdsgange, instrukser og procedurer. Det 'sikrer ikke en forsvarlig varetagelse af patientbehandlingen,' lyder patienttilsynets dom. Dertil kommer en række andre kritikpunkter.

- Det er ikke tilfredsstillende, at vi så langt inde i det her forløb skal komme med nye påbud. Jeg har en forventning om, at regionen har fuldt fokus på at få rettet op, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til Jyllands-Posten.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt