Finanslov:
Partier vil skabe overblik over problemer med PPR

Aftalepartierne vil afsætte 3,0 mio. kr. i 2022 til at undersøge lange ventetider til pædagogisk-psykologisk rådgivning.

Parterne bag finanslovsaftalen for 2022, regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne, er enige er om at afsætte 3,0 mio. kr. i 2022 til kortlægning af mulige udfordringer i PPR, herunder fx lange ventetider og muligheden for bedre videreuddannelsesmuligheder inden for pædagogisk psykologi. Det fremgår af aftaleteksten

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har til opgave at yde pædagogisk-psykologisk rådgivning til og om børn i alderen 0-18 år, og ifølge Lægeforeningen er ventetiden på en pædagogisk-psykologisk vurdering mere end to måneder i seks ud af ti kommuner. I knap fire ud af ti kommuner må børn vente helt op til tre til seks måneder - enkelte steder op til et år.

De lange ventetider kan føre til, at problemer forværres, og at flere indskrives til meget dyrere behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien.

Også lærere har udtrykt bekymring omkring lang ventetid, fremgik det af en undersøgelse, lavet af Børns Vilkår i samarbejde med Egmont Fonden, som undersøgte arbejdet med elevfravær fra klasselærernes perspektiv. Her mente over halvdelen af lærerne i undersøgelsen (56 pct.), at den lange ventetid hos fx PPR, psykiatrien og socialforvaltningen, er en udfordring for, at de kan håndtere bekymrende fravær.

sfe