DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Oversvømmelser kickstarter klimaprojekt for over 100 mio. kr. i Fredensborg

Oversvømmelser kickstarter klimaprojekt for over 100 mio. kr. i Fredensborg

Et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter spiller sig ud i en klassisk dansk forstad, hvor vand skal udnyttes som en ressource
6. JAN 2012 12.49

FREDENSBORG: Visionen er at vise, hvordan byomdannelse og klimatilpasning kan gå hånd i hånd. De øgede regnmængder skal bruges til at udvikle nye typer rekreative og aktive områder, der kan gøre Kokkedal mere attraktiv og bæredygtig - både på det sociale og på det miljømæssige område.

Bag projektet står et partnerskab bestående af Fredensborg Kommune og Realdania - med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden samt de to almene boligselskaber ab Hørsholm Kokkedal og Boligforeningen 3B. Den samlede økonomi er på 118 mio. kr., og når borgerne har givet deres input, er det planen at udskrive en konkurrence for projektet i foråret 2012.

Bredt samarbejde
Fredensborg Kommune, Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og de almene boligselskaber i Kokkedal indleder nu et bredt samarbejde for at vise, hvordan lokal håndtering af regnvand og oversvømmelser kan kombineres med at skabe rekreative værdier og nye aktive steder, hvor borgere kan mødes.

Visionen med projektet er bl.a. at vise, hvordan en klassisk dansk forstad kan tilpasses fremtidens klima ved at udnytte vandet som en positiv ressource i udviklingen af nye møde- og aktivitetssteder.

Udover at have stor betydning for Kokkedal vil projektet udforske fire vigtige problemstillinger, der er typiske for de danske forstæder:

• De øgede regnmængder som følge af klimaforandringer
• Den funktionsopdelte by
• Koordinering af udviklingsplaner
• Manglende steder til aktiviteter og socialt samvær

Ved at sætte fokus på disse fire problemstillinger samtidig får projektet demonstrationsværdi for andre kommuner med lignende udfordringer.

Oversvømmelser starter projektet
Kokkedal har med oversvømmelserne i 2007 og 2010 mærket konsekvenserne af byens landskabelige placering. De store bebyggede arealer i oplandet til Usserød Å betyder, at der hurtigt kommer meget vand i kloakkerne og i åen, når det regner.

- Klimaforandringerne har gjort, at vi allerede nu udvider åens kapacitet og snart kommer der også et dige, der skal være med til at mindske risikoen for oversvømmelser. Fremover vil vi se på åen som mulighedernes å. Vi har en vision om at udnytte vandet som en positiv ressource, der kan give liv og glæde til beboere i området. Det her projekt varsler en ny fremtid for hele Kokkedal, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

Lokale- og Anlægsfonden udvikler og støtter eksempelprojekter inden for idræt, kultur og fritid, der lægger vægt på nytænkende arkitektur og funktionalitet.

- Lokale- og Anlægsfonden har allerede en del erfaring med at udvikle og ændre kedelige - men nødvendige - tekniske anlæg og løsninger til aktive og spændende samlingssteder. Det arbejde fortsætter vi her, hvor vi samtidig er med til at skabe nye samlingssteder, hvor der i dag er stor mangel på dem. Projektet i Kokkedal passer også ind i Fondens indsats for at gøre de udsatte boligområder til sjovere og mere aktive steder at opholde sig i forhold til idrætslige og kulturelle oplevelser, siger Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden.

Stort budget
Budgettet for realisering af partnerskabets vision er på 118 mio. kr. Heraf bidrager Realdania med 44,5 mio. kr., Fredensborg Kommune med 33,6 mio. kr., Lokale- og Anlægsfonden med 5 mio. kr., mens den resterende del finansieres gennem de almene boligselskaber.

De betydelige investeringer skal ses i lyset af, at projektet supplerer og spiller sammen med de igangværende og kommende renoveringer af de almene bebyggelser i både Egedalsvænge, Skovengen, og By-/Nordengen. Ser man derfor på de samlede investeringer i området, vil der være tale om en totalinvestering i Kokkedal på over 600 mio. kr..

Første fase af den tværfaglige konkurrence forventes igangsat april 2012 og anden fase august 2012. Endeligt resultat og offentliggørelse forventes med udgangen af november 2012. Det forventes, at vinderprojektet vil blive viderebearbejdet og behandlet frem til sommeren 2013, hvorefter realisering kan påbegyndes.

lcl