Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Overskud i regnskab 2011
Foto: Colourbox

Overskud i regnskab 2011

Frederikssund Kommunes regnskab for 2011 udviser et driftsoverskud på 110,7 mio. kr.
30. MAJ 2012 6.01

FREDERIKSSUND: Kommunens regnskab for 2011 udviser et overskud af ordinær drift på 110,7 mio. kr. Mindreforbruget kan langt hen ad vejen tilskrives effektiviserings- og omstillingsgevinster på ældre-, familie- og beskæftigelsesområderne, men også ydre forhold er gået den rigtige vej. F.eks. var der i 2011 en mild vinter, og udgiften til snerydning var derfor langt mindre end i 2010. Det oplyser kommunen.

Om baggrunden for det gode resultat siger borgmester Ole Find Jensen (S):
- Vi har haft skarpt fokus på økonomistyringen i årets løb. Vi har effektiviseret og omstillet den kommunale serviceproduktion, og så har kommunens decentrale ledere udvist stor tilbageholdenhed og ansvarlighed. 

I budget 2011 blev der vedtaget budgetforbedringer for ca. 90 mio. kr., og sammen med den positive udvikling i årets løb, har det medført en forøgelse af kassebeholdningen med 58,9 mio. kr. Pengene bliver dog ikke i kommunekassen permanent, da resultatet bl.a. skyldes, at kommunens institutioner har opsparet 25,5 mio. kr., som de kan anvende senere, og anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 44,2, som ligeledes forventes brugt.

bi