Overlægeformand bliver akademikerformand

KORT NYT6. JAN 2022 13.38

Den 1. januar 2022 satte tidligere formand i Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz, sig i formandsstolen hos hovedorganisationen Akademikerne, hvor hun kommer til at varetage interesser for næsten en halv million medlemmer. Hun overtog i 2017 formandsposten i Overlægeforeningen i forbindelse med, at Anja Mitchell trådte af.

Lisbeth Lintz har tidligere arbejdet som overlæge på Holbæk Sygehus og kommer nu til at stå i spidsen for en lang række fagligheder. Hendes erfaring fra sundhedsvæsnet har lært hende, at der er brug for alle fagligheder, såvel de akademiske som andre.

- De sidste par år har der været en kedelig tendens til at tale faggrupper op mod hinanden. Fx akademikere mod faglærte, de såkaldt kolde hænder mod de såkaldt varme hænder. Efter i mange år at have arbejdet i det danske sundhedsvæsen er jeg ikke i tvivl om, at vi har behov for flere faggruppers forskellige kompetencer for i fællesskab at opnå de bedste resultater, siger hun.

ka