Helsingør:
Opsagte lejere fra ghetto får lov til at gå i Højesteret

HELSINGØR: En gruppe opsagte lejere fra boligområdet Nøjsomhed i Helsingør har fået tilladelse til at føre sagen om deres opsigelse for Højesteret, oplyser Procesbevillingsnævnet torsdag.

Lejerne led deres andet nederlag, da Østre Landsret i sommer stadfæstede en byretsdom fra november 2020, som fastslog, at det var i orden, da boligselskabet Boliggården opsagde lejerne. Opsigelsen kom som led i en helhedsplan for Nøjsomhed, der var havnet på regeringens liste over parallelsamfund, den såkaldte ghettoliste, bl.a. fordi en stor del af beboerne stammede fra ikkevestlige lande.

Beboerne mente, at der var tale om diskrimination, da der var en høj andel af beboere fra ikke-vestlige lande i de udvalgte opgange, hvor beboerne blev opsagt. Boliggården fik medhold både i Retten i Helsingør og Østre Landsret. Det vides endnu ikke, hvornår sagen bliver behandlet i Højesteret.


/ritzau/