DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
OPP-samarbejde kan skabe ny, stor skov

OPP-samarbejde kan skabe ny, stor skov

Hvis Aarhus Byråd siger ja til en indstilling fra rådmand Laura Hay (V), kan borgerne i Aarhus glæde sig til en ny op til 80 ha stor skov ved Åbo

AARHUS:  Om kort tid får byrådet forelagt et forslag om udvidelse af den kommunale skov ved Åbo. Udvidelsen bliver på 25 ha og på et tilstødende areal planlægger en lodsejer privat skovrejsning på 25 ha. Sammen med den eksisterende kommunale skov vil det samlede skovareal komme op på knap 80 ha. Det svarer til Risskov.

Dermed vil hele kildepladsen i Åbo, hvorfra Aarhus henter knap 8 pct. af kommunens vandforbrug, være beskyttet med skov.

- Skovrejsningsprojektet ved Åbo er et godt eksempel på et forbilledligt bredt samarbejde mellem kommune, Aarhus Vand, golfklub og private landmænd. Brede samarbejder giver brede løsninger, der tilgodeser mange formål som beskyttelse af drikkevandet samtidig med at byens borgere får flere og større rekreative områder. Især er der perspektiver i samarbejdet mellem kommunal og privat skovrejsning i et følsomt drikkevandsområde, siger rådmanden for Teknik og Miljø, Laura Hay.

For et halvt år siden anlagde Aarhus Kommune en ny skov ved Åbo på 18,5 ha, dels skal beskytte følsomme drikkevandsressourcer, dels skabe nye rekreative muligheder for borgerne.

Allerede nu har der vist sig en mulighed for at udvide skoven på arealer, der hidtil har været tiltænkt udvidelse af Aarhus Aadals Golfklub. Golfklubben har besluttet sig for en mindre udvidelse af golfbanen og har derfor tilbudt Aarhus Kommune at erhverve det tiloversblevne areal.

Teknik og Miljø har med forbehold for byrådets godkendelse accepteret at købe den del af jorden, der er en del af kildepladsområdet ved Åbo. Købet af jorden vil i givet fald blive finansieret af Aarhus Kommune med halvdelen. Den anden halvdel finansieres af Aarhus Vand A/S som led i drikkevandsbeskyttelsen.

Direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, siger om baggrunden for finansieringen:

Lettilgængeligt

- Aarhus Vand har stor interesse i at beskytte grundvandet i kommunen gennem blandt andet skovrejsning. Der ligger vitale drikkevandsressourcer i Åbo-området, som ved at plante skov fremadrettet vil være beskyttet mod forurening af sprøjtegifte.

Hvis Aarhus Byråd godkender købet, vil hele kildepladsområdet ved Åbo være beskyttet med skov, idet en privat lodser, som ejer de sidste ubeplantede dele af kildepladsområdet, har planer om at rejse privat skov på den del.

Selv om skoven ikke ligger i umiddelbar nærhed af boliger, vil skoven være lettilgængelig. Der er trafiksikker adgang for cyklende og gående via Brabrandstien og Harlevholmvej, der krydser motorvejen i en tunnel for gående og cyklende. Biladgang til skoven sker via Åbovej, som afgrænser skoven mod syd.

Godkender Byrådet skovudvidelsen er kommunen tæt på at opfylde byrådets mål fra 2009 om anlæggelse af 80 ha ny kommunal skov inden udgangen af 2012.

mou