Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Også Slagelses ældre skal nu leve mere aktivt

Gode erfaringer fra andre kommuner får den sjællandske kommune til at starte projekt 'Lev livet aktivt i hverdagen'
21. JUL 2011 9.19

SLAGELSE: En ældre borger, som for to måneder siden ikke kunne tage tøj på selv eller lave morgenmad, står i dag i køkkenet fuldt påklædt, smiler og laver morgenæg til sig selv. Sådan kan hverdagen blive for Slagelses ældre borgere med det nye projekt 'Lev livet aktivt i hverdagen'.

- Livet leves i dagligdagen med de opgaver, som giver os værdi. Det, at kunne klare sig selv, at stå op, at tage et bad og gå en tur, er noget, vi andre tager for givet. Med en aktiverende træningsindsats i plejen kan mange borgere få en mere aktiv og uafhængig hverdag. De borgere, som har mulighed for og er motiveret til at kunne klare flere opgaver, skal støttes til at kunne gøre det, siger den nyansatte projektleder Dorit Pilegaard.

Projekt med høj politisk prioritering
Erfaringer fra lignende projekter i andre kommuner viser gode resultater. Borgerne får forbedret deres evne til at kunne klare sig selv og oplever sig som mere uafhængige af kommunen. Medarbejderne bliver gladere for at gå på arbejde og oplever en øget faglighed i hverdagen, og kommunen får større mulighed for at fokusere på de svageste borgere.

Michael Gram (DF), formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, glæder sig sammen med resten af Sundheds- og Omsorgsudvalget over, at kommunen nu iværksætter en indsats, som kan gøre hverdagslivet bedre for både Slagelse kommunes borgere og personale. Han siger:

- Vi har store forventninger til projektet, og vi glæder os til at følge det tæt.

En projektleder og tre terapeuter ansættes
Det overordnede formål med projektet er, at borgerne ved hjælp af små træningsøvelser i hverdagen kan øge evnen til at kunne klare flere opgaver selv og dermed blive mere selvhjulpne. I projektet støttes og motiveres borgerne til at fastholde og forbedre egne ressourcer ud fra selvvalgte mål om livsførelse.

Projektet 'Lev livet aktivt i hverdagen' starter 1. august 2011 i tre pleje distrikter i Slagelse kommune. Medarbejderne på ældreområdet er i gang med uddannelsesforløb, og der vil foruden projektlederen blive ansat tre projektterapeuter, som skal understøtte plejepersonalets nye tilgang til arbejdet med borgerne. Projektets erfaringer skal rulles ud til hele ældreområdet i Slagelse i løbet af 2012.

mou