Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Østjysk offensiv for seks spor på E45

Trængselsproblemerne i det østjyske bybånd på dagsordenen: Borgmestre møder transportminister
5. DEC 2011 14.20

For østjyske interessegrupper og politiske ledere haster det med en udvidelse af motorvejen mellem Vejle og Randers. Derfor holder borgmestrene fra Randers, Favrskov, Aarhus, Skanderborg, Horsens og viceborgmesteren fra Hedensted, LO og DI møde med transportminister Henrik Dam Kristensen (S) onsdag 7. december. Eneste punkt på dagsordenen er ønsket om en udvidelse af E45.

Det østjyske bybånd fra Kolding i syd til Randers i nord udgør, sammen med hovedstadsområdet, det vigtigste vækstområde i Danmark. E45 binder området sammen og er den væsentligste forbindelseslinje til omverdenen. Men strækningen er kendetegnet ved store trængselsproblemer og ønsket er, at den udvides fra de nuværende fire til seks spor.

Transportsministeriets egne undersøgelser (2011) viser, at problemet forøges markant allerede i nær fremtid. Derfor haster det med en udvidelse af hele strækningen.

- Udvidelsen bør gennemføres inden kapaciteten på motorvejen er helt opbrugt, og det sker allerede fra 2014 på dele af strækningen. En udvidelse kræver, at et spor lukkes. Venter vi for længe vil vejarbejdet derfor medføre massive forsinkelser på hele strækningen, siger Skanderborgs borgmester Jørgen Gaarde (S).

De østjyske kommuner, LO og DI Østjylland ser meget gerne, at Transportministeriet hurtigst muligt får igangsat en VVM-undersøgelse af en udvidelse fra fire til seks spor på strækningen fra Vejle Nord til Randers.

ka