Økonomiudvalg og fagforeninger går i alliance mod byrådsmedlem
Mogens Rerup, løsgænger i Haderslev Byråd.
Foto: Jacob Schultz, Jysk Fynske Medier, Ritzau Scanpix

Økonomiudvalg og fagforeninger går i alliance mod byrådsmedlem

Politikers rolle som partsrepræsentant volder fortløbende hovedbrud i Haderslev. Nu også med et vidne, der siger, at kommunal leder foreslog hende ikke at kunne huske noget.

HADERSLEV: En højst usædvanlig alliance mellem økonomiudvalget og fagforeningerne Dansk Socialrådgiverforening og HK danner nu en samlet front mod byrådsmedlem Mogens Rerup (løsgænger), som foruden sin politiske rolle fungerer som partsrepræsentant i adskillige socialsager.

Økonomiudvalget og de to fagforeninger står i fællesskab som afsender på en udtalelse til samtlige medarbejdere i Haderslev Kommune, der advares mod Mogens Rerups negative indvirkning på det kommunale arbejdsmiljø. Det utraditionelle samarbejde er kommet i stand, fordi en del medarbejdere ifølge udtalelsen 'oplever et psykisk krævende arbejdsmiljø og føler jer chikanerede eller truede i jeres arbejdsfunktion på grund af Mogens Rerup', blandt andet ved 'med navns nævnelse at blive offentligt udhængt på sociale medier'.

Mogens Rerups dobbeltrolle som byrådsmedlem og partsrepræsentant har længe voldt hovedbrud i Haderslev Kommune, som tidligere i forløbet måtte søge rådgivning hos KL for at håndtere situationen. For et års tid siden blev han desuden politianmeldt, og i eftersommeren 2019 sigtet for at krænke kommunalt ansatte og for forsøg på at true et vidne. I alle tilfælde i forbindelse med hans rolle som partsrepræsentant.

'Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne, hvilket kræver en officiel fuldmagt for at få adgang til de rette og relevante informationer på vegne af borgeren', skriver økonomiudvalget og de to fagforeninger nu til alle kommunale medarbejdere, og opfordrer dem derfor til 'venligt men bestemt at stoppe samarbejde og samtaler, hvis Mogens Rerup forsøger at arbejde uden fuldmagt'. Samme opfordring gælder, hvis han 'ud fra jeres vurdering arbejder mod borgeres interesser; hvis der opleves trusler og ydmygelser, verbalt eller nonverbalt, eller I på anden måde udsættes for ubehagelig opførsel', hedder det i udtalelsen, som Mogens Rerup selv har offentliggjort på Facebook.

Man kan ikke vidne om noget, man ikke kan huske
Mogens Rerup, der var arbejdsmarkedschef i daværende Vojens Kommune frem til kommunesammenlægningen i 2007, er i det hele taget meget flittig på Facebook. I forbindelse med politisagen blev en daværende socialrådgivervikar uden eget ønske udtaget som vidne for Mogens Rerup om en episode i Jobcentret, og da hun orienterede en ledende medarbejder herom, sagde lederen ifølge socialrådgiveren, at 'jeg selvfølgelig skal vidne i retten, men at jeg altid kan sige, at jeg ikke husker episoden'.

Socialrådgiveren, der ikke længere er ansat i Haderslev Kommune, har for nylig beskrevet optrinnet i en længere mail om hendes opfattelse af dårlige arbejdsforhold, som ifølge JydskeVestkysten er sendt til en bred kreds af jobcenteransatte og byrådsmedlemmer. Også den mail har Mogens Rerup offentliggjort på Facebook.

Ifølge et notat fra den ledende medarbejder blev udtalelsen, om at man ikke kan vidne om noget, man ikke kan huske, 'oplyst til hende som hel generel viden', og heller ikke i ledergruppen generelt kan man ifølge en redegørelse fra den konstituerede kommunaldirektør, Rune Larsson, genkende den tidligere medarbejders beskrivelser af arbejdsmiljøet. Også disse dokumenter er offentliggjort på Facebook af Mogens Rerup.

Haderslevs Byråd holder ordinært møde tirsdag aften, og her ventes sagen at være på den lukkede dagsorden.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev