Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Økonomidirektører vil se på det der virker

Performance management, der skal give fokus på output, er efter at have vundet udbredelse i staten på hastig fremmarch i kommunerne
24. JUN 2011 7.33

Man skal have evidens, hvis man skal kunne afgøre, om de rigtige investeringer er der, hvor de skal være, mener Flemming Storgaard, økonomidirektør i Ikast-Brande Kommune og formand for Økonomidirektørforeningen.

På foreningens årsmøde til november samler han i samarbejde med COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling - landets økonomidirektører til en drøftelse af performance management og innovativ økonomistyring.

Flemming Storgaard siger:
- Vi skal væk fra at fokusere på, hvad vi bruger og i stedet se på, hvad vi får for pengene. Det vil sige, at vi skal koncentrere os om resultaterne - det output, vi får af vores arbejde. Kvalitet og investeringens størrelse følges ikke altid ad. Der er absolut ingen automatik her. I dag diskuterer vi serviceniveaet for borgerne ud fra hvor mange penge, der bruges på de enkelte områder. Det skal vi væk fra, så vi i stedet definerer vores serviceniveau ud fra effekten af, hvad vi gør. Man skal f.eks. ikke vurdere kommunens indsats over for rygere på, hvor mange midler der er afsat til området men i stedet på, hvor mange rygere kommunen rent faktisk har haft held med at få til at stoppe.

I COK vurderer direktør Ib Oustrup, at der er stærkt behov for at sætte fokus på den nødvendige kompetenceudvikling, som kræves for at arbejde på denne måde. Og at der skal udvikles konkrete metoder til arbejdet. Ib Oustrup kommenterer:

- Jeg mærker helt klart, at man i kommunerne efterspørger både viden og holdninger til, hvordan man skal arbejde med den resultatbaserede styring, så man sikrer, at arbejdet også giver genlyd på institutionsniveau. Der er stor politisk og administrativ opmærksomhed og enighed om, at dette er en samlet øvelse. Og det er helt åbenbart, at den kommunale ledelse udfordres mere end nogensinde på krav om effektivisering og stram ressourcestyring. Det rækker ikke længere med klassisk input - budgetstyring. Vi vil og skal kunne dokumentere output - ikke bare i det klassiske effektiviseringsperspektiv men også i forhold til, hvad det egentlig er, der virker og hvordan.

Evidens skal være ledetråden til at prioritere rigtigt ud fra en helhedsvurdering, understreger Ib Oustrup og Flemming Storgaard. De mener, at den resultatbaserede styring åbner nye muligheder for prioritering, ansvarliggørelse og udvikling. Og at ledelse i den sammenhæng bliver meget vigtig. - For hvad er det, de succesfulde ledere gør i forhold til at få resultatbaseret styring til at virke i driften? Her er innovation - det at koncentrere sig om nye måder at gøre tingene på - en nøgle.

Økonomidirektørerne samles til årsmødet den 9.-10. november under overskriften 'Innovativ økonomistyring'.

Foto: http://www.flickr.com/photos/homesbythomas/with/4938211707/

 ka