Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Odsherred vil ud af administration før tid

BUDGET 2012 Et år før tid vil kommunen ud af sin status som værende under administration af Indenrigsministeriet - baggrunden er bl.a. at et enigt byråd står bag robust budget 2012
21. SEP 2011 10.57

ODSHERRED: Når Odsherred Kommunes budget for 2012 er i hus i midten af oktober, vil borgmester Thomas Adelskov (S) foreslå økonomiudvalget, at kommunen søger Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at komme ud af aftalen om at være under administration - et år før tid.

Kommunens økonomi er nemlig robust med en kassebeholdning på over 140 mio. kr., og på alle områder viser de løbende budgetopfølgninger, at der er godt styr på økonomien.

Den positive tilkendegivelse blev fremlagt af borgmesteren ved byrådets første behandling af budget 2012 tirsdag aften med uændret skat og grundskyld. Under overskriften 'Holdbarhed og vækst' har samtlige byrådets seks partier i fuld enighed indgået et budgetforlig, hvor alle hovedtræk er fuldt på plads. Tilbage står kun de politiske drøftelser om udmøntningen af 40 af de 66,8 mio. kr. i anlægssum næste år, et rekordstort anlægsbudget og det dobbelte af i år. Det skal på plads inden 2. behandlingen og vedtagelsen i byrådet tirsdag den 11. oktober.

I forvejen er en del af anlægsbudgettet bundet til nyt plejecenter og pleje- og ældreboliger, forlængelse af en vej for 6 mio. kr. samt ny asfalt på kommunevejene.

Borgmesteren fremhævede, at de hårde år med besparelser, fyringsrunder og serviceforringelser i både den nuværende og forrige byrådsperiode har været nødvendige samt, at finanskrisens konsekvenser fortsat er meget mærkbare for virksomheder og borgere med tomme ordrebøger og høj ledighed. Og selvom der er tale om nulvækst, rummer budgettet flere opgaver for samme penge som sidste år. Samtidig vil kommunens skattegæld på I alt 100 mio. kr. som følge af selvbudgettering i 2009 og 2010 blive afdraget i 2012 og 2013.

- Jeg er rigtig glad for, at vi trods besparelser og udfordringer for næste års budget er endt med at kunne fremsætte et enigt budgetforslag, sagde borgmester Thomas Adelskov på mødet i aftes.

- Et budgetforslag, som bygger videre på sidste års strategi om dels at foretage de nødvendige tilpasninger, besparelser og effektiviseringer, men også at vi igen for næste år har kunnet enes om at afsætte økonomi til at renovere og bygge nyt, samt nye og nødvendige initiativer, ligesom der er finansiering til at fortsætte og videreføre strategiske beslutninger, som blev igangsat, da byrådet sidste år vedtog budgettet, sagde borgmesteren.

Den brede enighed blev fremhævet bordet rundt af de politiske gruppeformænd og udvalgsformænd, og der var flere roser til borgmesteren for de politiske forhandlinger og udvist rummelighed.

mou

Budgetforslag, bilag og høringssvar kan læses på kommunens hjemmeside www.odsherred.dk.