Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Odsherred er ved at have redet stormen af

Odsherred er ved at have redet stormen af

Odsherred Kommunes regnskab for 2010 viser, at der nu er balance mellem indtægter og udgifter. Regnskabet stemmer med det budget, Byrådet havde besluttet. Nu ser borgmesteren frem til at få gang i de fremadrettede politiske projekter
12. APR 2011 11.06

ODSHERRED: Regnskabet for Odsherred Kommunes økonomi er nu på vej til byrådets behandling. Det samlede resultat viser, at de penge der i 2010 er brugt til skoler, børnehaver, ældrepleje, veje osv. samlet set passer til det Byrådet havde forventet.

Det var i 2010 planlagt at bruge ca. 1.8 mia. kr. på den daglige drift og regnskabet viser et forbrug på så tæt som 2 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til dette tal, hvilket bl.a. skyldes, at alle de politiske fagudvalg har overholdt deres budget.

Ligeledes viser regnskabet at kommunen har nået det planlagte overskud på den ordinære drift på ca. 60 mio. kr, som er brugt til at finansiere anlægsaktiviteter og genopbygning af kassebeholdningen. Tillægges dette en forbedring på 30 mio. kr. fordi renteudgifter og indtægterne har været mere gunstige end forventet, så udgør kommunens samlede overskud ca. 90 mio. kr.

- Efter et par år med store økonomiske udfordringer og en økonomi under administration fra Indenrigs- og sundhedsministeriet, så ser situationen nu lysere ud for Odsherred kommunes økonomi. Vi har fået balance mellem indtægter og udgifter og følger til punkt og prikke den plan for økonomisk genopretning vi har lagt. Ligeledes overholder vi, med flere længder, den økonomiske aftale mellem regeringen og kommunerne for 2010, siger borgmester Thomas Adelskov (S). 

- Det har været vigtigt for hele Byrådet, at der kom orden på økonomien. Vi er naturligvis også fremover økonomisk udfordret som andre kommuner under regeringens stramme økonomirammer. Men Byrådet har nu langt mere sikkert politisk grundlag for at udvikle Odsherred og sætte mere fokus på hverdagens service til borgerne. Og så kan vi få gang i de politiske projekter, som bringer Odsherred fremad, slutter borgmesteren. 

- Vi må indrømme, at stort set alt i kommunen de sidste par år har handlet om regneark og kroner og øre. Det ved jeg, at vores ledere og medarbejdere har haft en forståelse for, da en ordentlig økonomi jo er grundlag for det meste andet. Vi har været nødt til f.eks. at 'indefryse' børnehavers og skolers opsparede midler til f.eks. en ny legeplads eller at lave stillingsstop og indkøbsstop midt på året - og det er i bund og grund ikke en hensigtsmæssig form for ledelse i en kommune som skal udvikle sig. Derfor er det ekstra vigtigt at vi med regnskabet for 2010 nu kan vise vores ansatte, at den stramme økonomistyring ganske vist ikke har været sjov hele vejen igennem, men den har båret frugt,  siger kommunaldirektør Lars Holte. 

mou

Fakta om Odsherred Kommunes årsregnskab for 2010

• Det oprindelige driftsbudget for 2010 udgjorde netto 1,83 mia. kr. – og det endelige regnskab for 2010 viser samlet set et mindreforbrug på 2 mio. kr.
• Alle fagudvalg har overholdt de korrigerede budgetter for 2010

• Iflg. kassebeholdningsaftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet skulle kassebeholdningen udgøre 36 mio. kr. ved udgangen af 2010. Kassebeholdningen udgjorde 84 mio. kr. – altså en forbedring på 48 mio. kr.

• Den faktiske kassebeholdning udgjorde minus 110 mio. kr. 1. januar 2010 – og plus 20 mio. kr. pr. 31. december 2010 – altså en forskel på 130 mio.kr.

• Som følge af den lave rente og større kassebeholdning har kommunens renteudgifter i 2010 været 20 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget.

• Der var planlagt et overskud fra den ordinære driftsvirksomhed på 60 mio. kr. Dette mål er nået, idet regnskabet viser et overskud på 90 mio. kr. hvilket især skyldes:
-Yderligere tilskud og udligning
- Mindreforbrug til driftsudgifter
- Mindreforbrug til renter

Foto: Marianne Diers