dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Odsherred Danmarksmester i forbedret økonomi

Odsherred er den kommune i hele landet som har forbedret sin økonomi mest i perioden 2009-2011. Derfor vil kommunen nu bede Margrethe Vestager om at komme af listen over kommuner under administration
15. DEC 2011 6.41

ODSHERRED: Siden september 2008 har Odsherred Kommune været under administration og afleveret stakkevis af budgetopfølgninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Effektiv budgetstyring og tre år på hård hestekur har nu gjort Odsherred til højdespringer i god økonomi blandt landets 98 kommuner.

De seneste tal viser, at Odsherreder den kommune i landet, som har haft størst fremgang i likviditet (kassebeholdning) pr. indbygger.

På to år har kommunen vendt den økonomiske udvikling fra et negativt driftsresultat på 31,5 mio. kr. ved udgangen af 2008 til et plus ved udgangen af 2010 på 90 mio. kr. I 2011 forventes et driftsoverskud på 50 mio. kr. ved årets udgang. Den gennemsnitlige kassebeholdning er aktuelt 150 mio. kr. og dermed 75 mio. kr. bedre end aftalen med Indenrigsministeriet.

Tal fra Indenrigsministeriet viser, at Odsherred dermed har taget det højeste spring, hvad angår likviditetsfremgang blandt alle landets kommuner. Likviditeten er steget med i gennemsnit 5000 kr. pr. indbygger i perioden 2009 til 2. kvartal 2011, og det er mere end syv gange så meget som landsgennemsnittet.

Et år før aftalt
Byrådets og administrationens genopretningsplan har således vendt den økonomiske udvikling et år før aftalt med Indenrigsministeriet.

Fredag den 16. december møder borgmester Thomas Adelskov (S), kommunaldirektør Lars Holte og økonomichef Claus Hansen op hos Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager (R) for at dokumentere den vendte udvikling og overgive byrådets formelle ansøgning om at ophøre med at være under administration.

- Der er god grund til at glædes over den udvikling, vi har gennemgået og som har gjort os så stærke på den økonomiske side, at vi nu igen har handlefrihed. Derfor bevæger vi os fra at være udkant- til at være en udviklingskommune, hvor vi sætter fokus på udviklende projekter på tværs af hele kommunen til gavn for både borgere og medarbejdere, frem for kun at holde øje med kassebeholdningen og regnearket hele tiden, siger Thomas Adelskov.

Han understreger, at kommunen fortsat holder fokus på stram budgetstyring, men at der nu også er plads til udvikling.

- Vi har på visse serviceområder, bl.a. social- og sundhedsområdet og børneområdet været helt inde og skære i benet, populært sagt, og derfor er vi også i det netop vedtagne budget for 2012 med til at tilbageføre nogle af de ressourcer, som har været prioriteret væk.

Personale reduceret med 15 pct.
- For at få balance i vores økonomi har vi måtte reducere personalestaben i kommunen med mere end hver 7. medarbejder - næsten 15 pct. - fra 2550 fuldtidsansatte i 2007 til 2175 ansatte i 2011, og vi skal med de fortsatte stramme rammer for den offentlige økonomi fortsat have fokus på effektivisering, digitalisering og nye og andre måder at løse vores kommunale serviceopgaver på, bl.a. ved hjælp af velfærdsteknologi og øget selvbetjening, siger Thomas Adelskov.

- Når kommunen nu forhåbentligt forlader 'den sorte liste' og får sin egen beslutningskraft igen, giver det et positivt boost af energi i hele kommunen, som både gør det sjovere og nemmere at navigere som politiker, leder og ansat. Vi får nu ny luft til at udvikle Odsherred, siger Lars Holte.

mou